Let’s improve 
digital inclusion

Digital inklusion er vigtig for at sikre lige adgang til informationer for alle. Derfor har vi udviklet AccessibilityFixer til Microsoft Word, Excel og PowerPoint, der gør det lettere at overholde standarder for webtilgængelighed iht. WCAG 2.1 i PDF’er og dokumenter.

Kunder i hele landet

WEBTILGÆNGELIGHED GJORT NEMT

AccessibilityFixer tager brugerne i hånden

N

Enkel tilgang WCAG 2.1

Opmærk alle dokumenter og skab PDF’er til skærmlæsere, uden tidskrævende uddannelse af personale.

N

Gør webtilgængelighed nemt

Giv brugerne et værktøj, der kontrollerer dokumentet og guider dem gennem de nødvendige opmærkninger.

N

Inddrag alle brugere

Lad den enkelte bruger selv opmærke indhold, allerede under skriveprocessen i Office.

N

Demokratisér informationer

Øg den digitale inklusion og nå en bredere målgruppe med tilgængelige dokumenter.

 

Udvid jeres målgruppe

Lad os forbedre den digitale inklusion

Digitale kanaler er blevet standard, når det gælder informationssøgning og selvbetjeningsløsninger – men ikke alle har lige forudsætninger for at tilgå de digitale værktøjer.

En stor del af befolkningen er afhængig af assisterende teknologi, som f.eks. skærmlæsere, for at kunne tilgå websites, dokumenter og PDF’er. For at hjælpe denne befolkningsgruppe med deres digitale færden, trådte EU’s webdirektiv ”Tilgængeligheden af offentlige websteder og mobilapplikationer” i kraft d. 23. september 2018.

Webdirektivet bygger på 4 hovedprincipper, som er fastsat af organisationen W3C i deres: ”Web Content Accessibility Guidelines 2.1 (WCAG)”: Hjemmesider og alt indhold derpå skal være opfattelig, anvendelig, forståelig og robust.

WCAG 2.1 er den internationale standard for digital tilgængelighed, der bl.a. har nedsat retningslinjer for beskrivende tekster ved billeder, logoer og anden grafik samt tabeller og links mv.

Men at overholde retningslinjerne kan være udfordrende – selv for rutinerede brugere. AccessibilityFixer er specifikt udviklet for at gøre det lettere for Office brugerne at følge retningslinjerne i WCAG 2.1 og EU’s Webdirektiv ved at sikre tilgængelige dokumenter – fordi digital inklusion er vigtigt.

Funktioner

AccessibilityFixer hjælper jer hele vejen rundt

Værktøjet gennemgår titel, overskrifter, billeder, objekter, tabeller og links mv. og tjekker om Spor Ændringer og kommentarer er slået fra, i dokumenter, regneark og præsentationer, samt præsenterer alle nødvendige forbedringer i en overskuelig menu. Derved kan brugeren let gennemgå forbedringsforslagene og tilføje de manglende opmærkninger direkte i værktøjets panel.

Løsningen kræver ingen uddannelse i WCAG 2.1, men giver alle relevante informationer undervejs. Forklarende tekster og intuitiv opbygning sikrer, at brugeren altid er klædt på til at foretage de korrekte valg og indtastninger.

AccessibilityFixer installeres som et addin til Microsoft Word, Excel og PowerPoint, hvor al kontrol og opmærkning sker i et overskueligt sidepanel. Når dokumentet er gennemgået, håndterer værktøjet også konverteringen til PDF direkte fra menuen.

Ved at mærke jeres Office skabeloner korrekt op sikres det, at brugerne får den rigtige start hver gang. AccessibilityFixer vil efterfølgende hjælpe med at mærke alt det indhold op, som brugeren har skabt gennem dokumentoprettelsen. Alle skabeloner udviklet af Dania Software leveres opmærkede, og AccessibilityFixer kan med fordel kombineres med DynamicTemplate for maksimal synergieffekt.

 

Prøv AccessibilityFixer uforpligtende i 14 dage

14-dages testperiode!

Tilmeld dig her og få straks adgang til en uforpligtende 14-dages test af AccessibilityFixer.

3