dania software vinder stor ordre til den norske stats departementsfællesskab

sep 27, 2016 | Pressemeddelelser

Slagelse virksomheden dania software a/s har vundet et stort offentligt udbud, der omfatter leverance og implementering af en softwareløsning til dokumentproduktion til den norske stats departementsfællesskab.

Departementenes Sikkerhets- og Serviceorganisasjon (DSS) i Norge, der varetager IKT-udvikling og drift for den norske stats departementsfællesskab, indgik i september 2016 kontrakten med dania softwares norske forhandler, Kommuneforlaget i Oslo, og det forventes, at leverancen vil blive implementeret og idriftsat hos DSS i indeværende år.

Softwareløsningen omfatter dania softwares hovedprodukt, skabelonløsningen dynamictemplate, der med stor succes er blevet markedsført og implementeret i hovedparten af alle danske kommuner igennem de seneste år.

”Der er tale om et stort internationalt gennembrud for dania software”, siger Lars Hintze Andersen, CSO, partner i dania software og fortsætter, ”efter den store succes på det danske hjemmemarked har vi jo længe haft det øvrige Skandinavien i kikkerten, herunder specielt Norge. At så netop den norske stats departementsfællesskab vælger vores løsninger, kan jo kun gøre Kommuneforlaget og os særligt stolte. Det er en fin udvikling i vores eksportaktiviteter, og der tegner sig et lovende billede med hensyn til vores forventninger på de øvrige markeder, hvor vi nu er i gang”.

Mere information om dette kan findes på Kommuneforlagets hjemmeside www.kommuneforlaget.no samt dania softwares hjemmeside www.daniasoftware.com.

Vores nyhedsbrev

Opdag jeres muligheder med Insight

Insight er din indgang til at vide mere om smartere digitale arbejdsgange med Microsoft Office og Office 365