Danmark er spydspids for offentlig digitalisering i verden

aug 31, 2020 | Artikler

For anden gang i træk tildeles Danmark en førsteplads, som det land i verden der er længst fremme med digitalisering i den offentlige sektor. Det fremgår af FN’s E-Government Survey 2020, der udgives hvert andet år, som er en undersøgelse, der måler digitaliserings niveauet i offentlige sektorer i 193 lande.

Helhedsorienteret teknologi er vejen frem

Det er måden, Danmark vælger at gribe offentlig digitalisering an på, som ifølge rapporten fra FN er det, der gør den store forskel. Digitaliseringsstrategien i Danmark er hovedsageligt baseret på at skabe en centraliseret informations- og kommunikationsteknologi (IKT). Danmarks IKT sammenbinder de offentlige organisationer ved, at de alle deler og benytter data fra de samme platforme – som for eksempel Borger.dk, Sundhed.dk og Digital Post.

Centraliseret IKT gør det let for den offentlige sektor at kommunikere på tværs af organisationer, hvilket styrker arbejdsgange både internt og mellem kommunerne. Andre lande udnytter ikke den samme form for centraliseret IKT, og det kan derfor være svært at skabe effektive arbejdsgange på tværs af den offentlige sektor.

FN-rapporten roser desuden Danmark for at have borgeren i centrum og det store fokus på digital inklusion. Når al information og kommunikation går igennem digitale platforme, er det langt lettere at sørge for, at alting gøres tilgængeligt.

Effektiviseringens fundament

Men digitalisering af den type er ikke noget, der bliver bygget på en dag. Danmarks vej til digitalisering startede allerede i 1968 med introduktionen af det Centrale Personregister (CPR). Alle borgere blev tildelt et nummer som identificering, og hertil blev al data samlet på de individuelle borgere i registeret. CPR udgjorde en af hjørnestenene, som senere skabte muligheden for at udvikle en digitaliseringsstrategi. Siden da har ikke kun den offentlige sektor, men også borgerne, tilpasset sig en digital fremtid.

Det var dog først i 2011, at digitaliseringen for alvor satte sit præg på, hvordan den offentlige sektor blev integreret i borgernes hverdag. Det var tilblivelsen af Digital Post, der ændrede fundamentalt på, hvordan det offentlige informerede og kom i kontakt med borgerne.

Digital Post

Det blev et lovkrav, at alle borgere og private virksomheder skulle kunne modtage digital post fra det offentlige. Lovkravet banede vejen for, at den digitale infrastruktur kunne blomstre, idet det offentlige nu var forsikret om, at de ville kunne udsende breve digitalt. De offentlige organisationer blev samtidig af staten givet de rette værktøjer til at overføre deres kommunikation til et digitalt format.

Det nye digitale format gjorde det muligt at udsende digital post med et enkelt klik, fremfor at sagsbehandleren selv skulle udskrive dokumentet og poste brevet manuelt.

Kombinationen af et lovkrav om modtagelse og en digital løsning i de offentlige organisationers hænder medvirkede til at bane vejen, for at hele Danmarks digitale infrastruktur kunne udvikle sig til, hvor den står i dag – på toppen af FN’s E-Government Survey.

Digital Post har både gjort det lettere for borgerne at blive informeret og har også givet dem muligheden for selv at initiere kontakten til det offentlige. Dertil er det værd at tilføje, at digitaliseringen sparede mange arbejdstimer og skabte luft i budgettet, ved at effektivisere trivielt administrationsarbejde. Den offentlige sektor i Danmark sparer mere end 2 milliarder kroner om året, ministerierne bruger 30% mindre tid på sagsbehandling og har opnået 96% højere transparens i de forskellige organisationer.

En digitaliseret fremtid i skyen

Danmarks digitaliseringsstrategi er uden tvivl at forblive frontløbere på et globalt plan. Det indebærer, at man altid skuer mod horisonten og holder sig opdateret på de nyeste fremskridt i den digitale verden. Automatisering af dokumentproduktion, specielt i cloud-løsninger, som Office 365, er et af de områder, som gradvist vil fylde mere, som årene går. Det er derfor vigtigt at dygtiggøre sig på, hvad cloud er, og hvilke muligheder det kan skabe for en offentlig organisation, men man bør også gøre sig opmærksom på hvilke faldgruber man bør undgå.

Digitalisering handler om at skabe en offentlig sektor, hvor smartere arbejdsgange giver plads og tid til at være til stede, hvor det tæller mest. Digitalisering er et middel til at styrke og forbedre sin organisation – ikke målet i sig selv.

Vores nyhedsbrev

Opdag jeres muligheder med Insight

Insight er din indgang til at vide mere om smartere digitale arbejdsgange med Microsoft Office og Office 365