Hvornår er man webtilgængelig nok?

maj 4, 2020 | Artikler

Webtilgængelighed kan gøres overskueligt og let at forholde sig til. Specielt hvis man har styr på, hvornår ens organisation rent faktisk opfylder de krav, som blev opstillet af Europa Parlamentet.  

Det er for eksempel vigtigt at være opmærksom på de forskellige niveauer af webtilgængelighed. Der gælder forskellige krav alt efter om man er en offentlige organisation, statsstøttet eller privat virksomhed. En stor del af befolkningen er afhængige af assisterende teknologi som skærmlæsere for at kunne bruge internettet eller læse dokumenter og PDF’er. Det at være afhængig af en skærmlæser, kan gøre det rigtig svært at udføre helt almindelige hverdagsting, som at tjekke sin digitale post, åbningstider eller udfylde en kontaktformular. Derfor bør webtilgængelighed, lovgivning eller ej, implementeres i alle websites, dokumenter og PDF’er – så alle kan være med. 

Loven omhandler udover offentlige organisationer, for eksempel også A-kasser, idet de er statsstøttede organisationer og har indflydelse på arbejdsmarkedsområdet.

Det betyder imidlertid også, at private virksomheder strengt taget ikke behøver at overholde WCAG 2.1, men at gøre det vil have store fordele, idet websites og dokumenter bliver tilgængeliggjort for en stor del af befolkningen, der ellers ville være ekskluderet.  

WCAG 2.1 er standarden for webtilgængelighed, og bygger på fire grundprincipper. En hjemmeside og dets indhold skal være:  

  • Opfattelig
  • Anvendelig
  • Forståelig 
  • Robust

Disse fire hovedprincipper har hver især en række succeskriterier, som er inddelt i tre niveauer. A-krav, AA-krav og AAA-krav. 

Et eksempel kan være en video med lyd på dit website. Ifølge succeskriteriet 1.2.2, er det nødvendigt at have undertekster på indspillede videoer for at leve op til A-kravet. Derudover kan man leve op til AA-krav (1.2.4), hvis man også har undertekster til live-udsendelser. For at opfylde AAA-krav (1.2.6), er det nødvendigt, at videoer med lyd også har en tegnsprogstolk, og ikke kun undertekster. Det er vigtigt at huske på, at AAA-krav kan være vanskelige at opnå, og det er derfor ikke forventet, men hvis man ønsker at gøre en ekstra indsats, er det velset.

Derimod er AA-krav nødvendige og lovpligtige for alle offentlige og offentligt støttede organisationer.  De fleste organisationer, som omfattes af WCAG standarden, bør som minimum leve op til både A-krav og AA-krav. Grunden til at man ikke kræver at organisationer lever op til AAA-krav, skyldes at det kan begrænse organisationers mulighed for at udtrykke sig korrekt og præcist omkring deres budskab. For eksempel, vil specialiserede og tekniske tekster ikke kunne leve op til succeskriterium 3.1.5 omkring læseniveau. Det skyldes, at teksten skal blive på et læseniveau, der svarer til 9. klasse for at kunne godkendes som et opfyldt AAA-krav.

Hvis du er en offentlig organisation eller offentligt støttet, skal du leve op til AA-krav

Dermed kan du roligt sætte dig ind i A-krav og AA-krav og finde ud af, hvordan du optimerer din organisation, så du sikrer WCAG compliance på både A- og AA-krav. Det er en god ide at kigge på AAA-krav også for at forstå de begrænsninger, man vil opleve, selvom man opfylder AA-krav.

Hvis du er en privat virksomhed, betaler det sig stadig rigtig fint at indarbejde webtilgængelighed. Det er helt op mod 20% af befolkningen der har brug for tilgængelige dokumenter og websites, hvilket betyder en større modtagergruppe.  Private virksomheder, som arbejder sammen med det offentlige eller producerer softwareløsninger til det offentlige, skal sikre sig, at den løsning, de leverer, lever op til WCAG standarden.  

Hvis du sidder med en fornemmelse af, at du har gjort det du kan, men stadig har spørgsmål til, om du opfylder kravene til WCAG, kan det være en god ide at anskaffe software, der nemt sikrer, at dine websites og dokumenter er webtilgængelige.

Niels B. Johansen
CTO, partner

14-dages testperiode af Assist

Tilmeld dig her og få straks adgang til en uforpligtende 14-dages test af Assist