Nyhedsbrev December 2019

dec 19, 2019 | Nyhedsbrev

Ny cloudvejledning til det offentlige fra Digitaliseringsstyrelsen og CFCS

Digitaliseringsstyrelsen og Center for Cybersikkerhed har for nyligt udgivet ”Vejledning i anvendelse af cloudservices”, der skal hjælpe offentlige myndigheder godt i gang med ibrugtagning af nye cloudløsninger.

Udover at introducere cloud og de gængse service- og leverancemodeller, fremhæver vejledningen også de forretningsmæssige, juridiske og sikkerhedsmæssige overvejelser, en myndighed bør gøre sig forud for valget af en løsning.

Ifølge vejledningen er det ikke et spørgsmål om at vælge cloud til eller fra: Det slås fast, at cloudbaserede løsninger typisk er attraktive for offentlige organisationer, og som udgangspunkt trygt kan anvendes på lige fod med andre typer løsninger.

Omdrejningspunktet er i stedet vigtigheden af at vælge en løsning, hvor organisationens forretningsbehov opfyldes. Især sikkerhed for behandling af personfølsomme data får stor opmærksomhed, men derudover nævnes også mere praktiske fordele ved cloudløsninger: F.eks. minimering af internt behov for drift og vedligehold af servere og software, samt bedre adgang til de seneste softwarefunktionaliteter takket være en øget opdateringsfrekvens.

Læs hele vejledningen hos Digitaliseringsstyrelsen.

Danmark står stærkt digitalt

Europakommissionens ”eGovernment Benchmark”-rapport giver hvert år en status over digitaliseringen af de offentlige sektorer i de enkelte EU-medlemslande og viser det seneste års fremskridt inden for områderne brugervenlighed, gennemskuelighed, infrastruktur og tilgængelighed på tværs af grænser.

Danmark har traditionelt klaret sig godt i rapporten, og i år er ingen undtagelse. Danskerne ligger i top, når det kommer til at have taget de digitale tjenester til sig, og generelt tegner rapporten et billede af en dansk offentlig sektor, hvor digitaliseringen har gode vilkår set i europæisk perspektiv.

Hos dania software har vi udviklet løsninger til det offentlige Danmark i mere end 15 år, og vi ser tydeligt, hvordan stadigt flere af vores europæiske naboer lader sig inspirere af den danske måde at tænke digitalisering på. Der er uden tvivl et stort potentiale for at dele ud af de danske erfaringer, og vi kan kun se frem til at bidrage endnu mere til udviklingen i fremtiden.

Læs hele ”eGovernment Benchmark 2019”-rapporten.

Tak for i år

2019 har været endnu et travlt og spændende år for dania software.

Foruden forårets overtagelse af aktiviteterne i Team Data Solutions A/S har det forgangne år budt på en stor tilgang af kunder, nye udenlandske samarbejdspartnere, et tosporet koncept for vores årlige kundeevent, Vision Board Invitational, og en række nye ansigter på hovedkontoret.

På produktsiden har vi set både version 2.5 og 2.6 af dynamictemplate, annonceringen af dynamictemplate Cloud og Connect 365, et nyt flettekildemodul og selvfølgelig et væld af nye og opdaterede integrationer.

2020 tegner allerede nu meget lovende – ikke mindst med den videre udbredelse af dynamictemplate Cloud, som bringer vores populære skabelonløsning ud i skyen. Derudover har vi planlagt en lang række spændende tiltag, som bl.a. tæller en udvidelse af Connect 365, en stor opdatering af vores Statistikmodul samt vores opdaterede outlooksignature til alle devices.

Kunder og samarbejdspartnere kan som altid se de detaljerede planer i vores roadmap, der er tilgængelig i loginområdet på www.daniasoftware.com.

Vi i dania software ønsker alle en glædelig jul og et godt, produktivt nytår.

Vores nyhedsbrev

Opdag jeres muligheder med Insight

Insight er din indgang til at vide mere om smartere digitale arbejdsgange med Microsoft Office og Office 365