Nyt selskab skal styrke softwareudviklingen

jan 27, 2015 | Pressemeddelelser

Nyt selskab skal styrke softwareudviklingen

TDS stifter nyt selskab for at styrke softwareudviklingen. Pr. 1. januar 2015 er alle udviklingsaktiviteter og udviklingsprojekter samlet i selskabet: dania software a/s.

Foruden hovedaktionæren Team Data Solutions A/S er Salgs- og Marketingdirektør Lars Hintze Andersen og Software Engineer Mikkel Petersen indtrådt i det nye selskabs ejerkreds.

De medarbejdere, der hidtil har været beskæftiget med softwareudviklingen i Team Data Solutions A/S, er overflyttet til dania software a/s, ligesom alle produkt-rettigheder og forpligtelser i relation til kunder, forretningsforbindelser og partnere også er overtaget af det nye selskab.

Ledelsen i dania software a/s består fra 1. januar 2015 af Adm. direktør Poul Skytte Madsen, Teknisk direktør Niels B. Johansen og Salgs- og Marketingdirektør Lars Hintze Andersen.

Placeringen af software udviklingen i det nye datterselskab skal ses som et led i styrkelsen af de stærkt stigende salgs- og eksportaktiviteter, der er fulgt i kølvandet på udviklingen og lanceringen af en række software produkter, herunder dynamictemplate, der med stor succes er blevet solgt og implementeret i mere end halvdelen af alle danske kommuner, og nu bliver markedsført i Norge.

Med stiftelsen af det nye selskab er der således skabt basis for en mere målrettet og fokuseret salgsudvikling, der i første omgang koncentreres om de øvrige nordiske markeder samt UK.

Alle de kendte servicefunktioner knyttet til TDS HelpDesk og TDS VidenDesk i Team Data Solutions A/S fortsætter uændret, ligesom forretningsdomicilet for de to selskabers aktiviteter fortsat vil være Pilegaarden, Strandvejen 111, 4200 Slagelse.

Bemærk dog venligst telefonnumre og website adresser:

Team Data Solutions A/S
www.teamdata.dk
tlf: +45 58 58 07 07

dania software a/s
www.daniasoftware.com 
tlf: +45 58 50 30 30

For yderligere information kan dir. Poul Skytte Madsen kontaktes på telefon +45 58 58 07 07.

Vores nyhedsbrev

Opdag jeres muligheder med Insight

Insight er din indgang til at vide mere om smartere digitale arbejdsgange med Microsoft Office og Office 365