Dokumenttilgængelighed: PDF/UA og Matterhorn Protokollen

mar 22, 2021 | Artikler

Webtilgængelighed i dokumenter er vigtig grundet etiske og lovmæssige årsager (læs bl.a.: WCAG i EU, ADA i US). Information bør være tilgængelig, så alle har lige mulighed for at tilgå den – uanset deres vilkår.

For at tilsikre tilgængelighed i dokumenter er der mange retningslinjer at følge, hvilket har opdelt webspecialister verden over i forskellige lejre. Fælles for alle er dog, at et PDF/UA identifier-stempel anses som et endegyldigt bevis for, at man har et tilgængeligt dokument.

For at forstå implikationerne af PDF/UA-stemplet og hvorvidt det er retvisende, er det nødvendigt at sætte sig grundigt ind i webtilgængelighed, PDF/UA, og hvordan man kontrollerer resultatet med Matterhorn Protokollen.

Hvad er webtilgængelighed?

Webtilgængelighed betyder kort fortalt, at et website og dets dokumenter skal være tilgængelige for alle. Al digital information skal være tilgængelig for den assisterende teknologi, som brugere med funktionsnedsættelse benytter. Det kan for eksempel være skærmlæsere, eyetrackers, specielle tastaturer m.m.

For at en organisation skal opnå webtilgængelighed i deres digitale kanaler, er der et sæt retningslinjer, der skal følges, for eksempel, WCAG 2.1. WCAG 2.1 er et sæt af detaljerede retningslinjer udarbejdet af W3C, der gennemgår, hvilke ting der skal tilpasses for at sikre tilgængelighed på websites og i dokumenter.

Hvad er PDF/UA?

Dokumenter eksporteres typisk i dokumentformatet PDF, før de lægges på hjemmesider eller udsendes med digital post. PDF/UA (Portable Document Format: Universal Accessibility) er et sæt retningslinjer, der kan følges for at stemple sit dokument med en PDF/UA-identifier.

PDF/UA hjælper hovedsageligt modtageren med at differentiere imellem hvilke dokumenter, der er tilgængelige, og hvilke der ikke er. PDF/UA er en del af et dokuments meta-data og er dermed ikke en synlig del af dokumentet, medmindre man benytter sig af assisterende teknologi, som vil gøre opmærksom på, at dokumentet er tilgængeligt, hvis det indeholder en PDF/UA-identifier.

PDF/UA spiller en vigtig rolle for en mere webtilgængelig fremtid, men det er dog vigtigt at være opmærksom på en potentiel faldgrube ved teknikken bag stemplet: ved at implementere en xmp-fil i dokumentets meta-data manuelt eller maskinelt, vil identifieren være sat – uden at dokumentet nødvendigvis lever op til retningslinjerne.

Lad os her huske på selve formålet med webtilgængelighed: Det handler ikke om at sætte stempler, men derimod om at efterleve et sæt retningslinjer, der gør det muligt for alle mennesker at tilgå information på lige vilkår. Selvom stemplet kan indsættes automatisk af software, er det afgørende, at et fagligt funderet menneske aktivt har taget stilling til at tilgængeliggøre den information, som de selv kan drage fra dokumentet. Dette bliver understreget af Matterhorn Protokollen, der opdeler retningslinjerne for PDF/UA i, hvorvidt de kan godkendes maskinelt, eller om det er nødvendigt med menneskelig ekspertise.

Hvad er Matterhorn Protokollen?

For at popularisere brugen af PDF/UA hos softwareudviklere og dokumenttestere, udviklede PDF Association deres internationalt anerkendte standard: Matterhorn Protokollen. Matterhorn Protokollen er en liste over de kriterier, som et dokument skal leve op til for at kunne stemples korrekt med en PDF/UA-identifier.

Matterhorn Protokollen udpeger, hvorvidt kriterierne kan godkendes maskinelt, eller om det er nødvendigt at benytte sig af menneskelig ekspertise. Protokollen består af 31 kontrolpunkter med beskrivelser af de 136 måder, et dokument kan fejle kriterierne for at opnå et PDF/UA-stempel.

87 af betingelserne kan automatisk afgøres af software, hvorimod 47 af de resterende betingelser kræver, at et menneske med faglig viden om tilgængelighed afgør, hvorvidt det kan godkendes som tilgængeligt jf. kriterierne i PDF/UA.

Med andre ord, er det helt og aldeles nødvendigt, at man ser på dokumentet med egne øjne for at kunne danne sig et indtryk af de informationer, der er meningsgivende og at omforme dem til noget, der er tilgængelige for alle.

Et spørgsmål om at gøre det rigtige

PDF/UA er uden tvivl et vigtigt redskab til at sikre, at alle har lige adgang til information i dokumenter – men det skal bruges korrekt.

Det er med andre ord vigtigt, at vi alle bidrager til at opretholde og kvalitetssikre anvendelsen af PDF/UA-stemplet således at mærkatets værdi fremadrettet sikres. Slækker vi på kravene, vil det betyde, at værdien i PDF/UA-mærket devalueres som kvalitetsstempel for modtagerne, og dermed at tilliden til standarden forsvinder.

Vores nyhedsbrev

Opdag jeres muligheder med Insight

Insight er din indgang til at vide mere om smartere digitale arbejdsgange med Microsoft Office og Office 365