Västerås Stad vil som den første svenske kommune forenkle brevskrivningen med dansk it-værktøj

nov 25, 2015 | Pressemeddelelser

Indførelse af ny Microsoft Office skabelonløsning skal effektivisere administrationen og ensarte kommunens skrivelser.

Produktiviteten skal øges og opgaverne løses både bedre og billigere. Det har gennem en årrække været et hovedfokus for offentlige myndigheder over hele Europa. I Västerås stad er udfordringen taget op ved at indføre ny teknologi, der både øger effektiviteten i administrationen og borgernes tilfredshed. Med implementeringen af IT-værktøjet dynamictemplate har man placeret sig som foregangskommune inden for Microsoft Office skabelonløsninger i Sverige.

Øget kvalitet med minimalt tidsforbrug
”Som kommune har vi et konstant behov for skriftlig dialog med vores borgere og virksomheder i kommunen. Dette stiller store krav til administrationen af vores mange Microsoft Office skabeloner, og i den forbindelse opdagede vi den danskudviklede dynamictemplate-løsning. dynamictemplate letter arbejdet med dokumentskabeloner markant, og vi forventer langt mere effektive arbejdsgange internt i kommunen samtidig med, at vi får et mere ensartet udtryk overfor vores borgere og erhvervsliv”, fortæller Anethe Mannerhagen, Kanslichef, Västerås stad.

dynamictemplate er en tidsbesparende og kvalitetssikrende skabelonløsning udviklet af den danske softwarevirksomhed, dania software, der er førende leverandør af skabelonløsninger til den offentlige sektor i Danmark.

International succes

dynamictemplate er implementeret i en lang række kommuner i Danmark, Norge og England, og Västerås stad er hermed den første svenske kommune, som får gavn af IT-værktøjet. Typisk kan kommunerne reducere deres antal af Microsoft Office skabeloner fra flere hundrede til blot 3-5 stk., hvilket forenkler de ansattes arbejdsgange og medfører færre fejl i dokumenterne.

”Over hele Europa ser vi et stærkt tiltagende fokus og pres på at opnå digitaliseringsgevinster i den offentlige sektor. Især kommuner anvender mange forskellige IT-løsninger til sagsbehandling, og hvert system har sin egen måde at håndtere skabeloner på. dynamictemplate arbejder på tværs og integrerer med forskellige IT-løsninger, hvormed der opnås en ensartet og tidsbesparende skabelonhåndtering for hele kommunen”, udtaler Lars Hintze Andersen, CSO og partner, i dania software.

For yderligere information kontakt: Anethe Mannerhagen, Kanslichef, Västerås stad eller dania software: Lars Hintze Andersen, Tlf. +45 58503030, contact@daniasoftware.com. Yderligere information om dynamictemplate kan findes på www.daniasoftware.com.

Anethe Mannerhagen
Kanslichef, Västerås stad

Lars Hintze Andersen
CSO, partner, dania software a/s

Vores nyhedsbrev

Opdag jeres muligheder med Insight

Insight er din indgang til at vide mere om smartere digitale arbejdsgange med Microsoft Office og Office 365