Let’s improve 
digital inclusion

Digital inkludering er viktig for å sikre lik tilgang til informasjon for alle. Derfor har vi utviklet Assist til Microsoft Word, Excel og PowerPoint, som gjør det enklere å overholde standarder for nettilgjengelighet i henhold til WCAG 2.1 i PDF-er og dokumenter.

Kunder i hele Skandinavia og i alle bransjer

Digidir logo

NETTILGJENGELIGHET GJORT ENKELT

Assist tar brukerne i hånden

N

Enkel tilnærming WCAG 2.1

Merk opp alle dokumenter og lag PDF-er til skjermlesere, uten tidkrevende utdanning av personale.

N

Få med alle brukerne

La den enkelte brukeren selv merke opp innhold allerede under skriveprosessen i Office.

N

Gjør nettilgjengelighet enkelt

Gi brukerne et verktøy som kontrollerer dokumentet og veileder dem gjennom de nødvendige oppmerkingene.

N

Demokratiser informasjonen

Øk digital inkludering og nå en bredere målgruppe med tilgjengelige dokumenter.

UTVID MÅLGRUPPEN

La oss forbedre digital inkludering

Digitale kanaler er blitt standard når det gjelder informasjonssøking og selvbetjeningsløsninger – men ikke alle har like gode forutsetninger for å få tilgang til digitale verktøy.

En stor del av befolkningen er avhengige av hjelpeteknologi som f.eks. skjermlesere, for å få tilgang til nettsteder, dokumenter og PDF-er. For å hjelpe denne befolkningsgruppen med å ferdes digitalt trådte EUs direktiv om tilgjengeligheten av offentlige organers nettsteder og mobilapplikasjoner i kraft 23. september 2018.

Nettilgjengelighetsdirektivet bygger på 4 hovedprinsipper som er fastsatt av organisasjonen W3C i deres «Web Content Accessibility Guidelines 2.1 (WCAG)»: Hjemmesider og alt innhold skal være tilgjengelig for alle brukere når det gjelder muligheten til å oppfatte og forstå.

WCAG 2.1 er den internasjonale standarden for digital tilgjengelighet som bl.a. definerer retningslinjene for beskrivende tekster ved bilder, logoer og annen grafikk samt tabeller og linker m.m.

Men det kan være utfordrende å overholde retningslinjene – selv for rutinerte brukere. Assist er spesifikt utviklet for å gjøre det enklere for Office-brukerne å følge retningslinjene i WCAG 2.1 og EUs nettilgjengelighetsdirektiv ved å sikre tilgjengelige dokumenter – fordi digital inkludering er viktig.

Funksjoner

Assist hjelper dere fra start til slutt

Verktøyet gjennomgår tittel, overskrifter, bilder, objekter, tabeller og linker m.m. og kontrollerer også om Spor Endringer er slått av, kommentarer slettes og kontrastfarger er tilgjengelige i dokumenter, regneark og presentasjoner, og presenterer alle nødvendige forbedringer i en oversiktlig meny. På den måten kan brukeren lett gjennomgå forbedringsforslagene og legge til manglende oppmerking direkte i verktøyets panel.

Løsningen krever ingen utdanning i WCAG 2.1, men gir all relevant informasjon underveis. Forklarende tekster og intuitiv oppbygging sikrer at brukeren alltid er klar til å foreta riktige valg og inntastinger.

Assist installeres som et tilleggsprogram til Microsoft Word, Excel og PowerPoint, hvor all kontroll og oppmerking skjer i et oversiktlig sidepanel. Når dokumentet er gjennomgått, håndterer verktøyet også konverteringen til PDF direkte fra menyen.

Ved å merke opp Office-malene riktig sikrer dere at brukerne får riktig oppstart hver gang. Assist vil deretter hjelpe til med å merke opp alt innholdet brukeren har opprettet i dokumentet. Alle maler utviklet av Dania Software leveres taggede, og Assist kan med fordel kombineres med DynamicTemplate for maksimal synergieffekt.

 

Glade kunder

Les vår kundehistorier

"Vi hadde behov for en metode til å gjøre dokumentene våre WCAG-kompatible og fullt tilgjengelige for alle våre interessenter. Det kan være tidkrevende å lære opp alle medarbeiderne i tilgjengelighetsstandardene, derfor var det nødvendig å finne en enklere og raskere måte å løse nettilgjengelighet på. Assist forenkler prosessen og skaper en brukervennlig måte å rette alle typer dokumenter på."

 

Mark Soult

Communications Officer, Equality Commission Northern Ireland

Prøv Assist uforpliktende i 14 dager

14-dagers testperiode!

Skriv deg opp nedenfor og få straks tilgang til en uforpliktende 14-dagers test av Assist.

3