Slik velger du riktige farger og kontraster

mai 20, 2020 | Artikler

Digital inkludering betyr forståelse for forholdet mellom måten en person fungerer i samfunnet, og hvordan man sikrer seg at alle har mulighet til å delta på samme nivå.

WCAG-retningslinjene er designet med henblikk på at alle aktivt kan delta i et vanlig hverdagsliv. WCAG dekker over forskjellige områder hvorav noen kan fremstå unødvendige hvis man ikke selv har opplevd et problem med tilgang til informasjon.

Ikke bare for folk med dårlig syn

Tekst med lav kontrast er vanskelig å lese for alle – ikke bare for svaksynte. Du har for eksempel sikkert prøvd å lese tekst på en mobiltelefon i direkte sollys og opplevd at det er nesten umulig hvis teksten ikke har tilstrekkelig kontrast til bakgrunnen.

Et av de områdene som kan skape problemer er nemlig farger og kontraster. Når man endrer fargen på tekst og bakgrunner, kan det fremdeles være leselig for de fleste, men for noen vil farger uten stor nok kontrast være nesten umulig å lese, og dermed vil de ikke få den samme informasjonen som folk som ser normalt får. Et godt design er viktig, men kan raskt miste sin verdi hvis det ekskluderer en stor del av mottakergruppen.

Å se gjennom en annens øyne

Å sikre seg at de fargene man velger er tilgjengelige for alle, kan noen ganger være en utfordring. Det skyldes naturligvis at man bare kan se teksten med sine egne øyne og ikke gjennom andres. Heldigvis er det lett å løse problemet med en «contrast-checker.» Det finnes en lang rekke gode hjemmesider som gir deg verktøyet til å velge riktige fargekombinasjoner som følger WCAG-retningslinjene.

En lett løsning

ColourContrast er et riktig fint verktøy for å visualisere tekst mot en bakgrunn. Hjemmesiden gir mulighet til å taste inn hex-koder eller skru på fargevariablene, slik at du kan se hvordan fargene endrer seg. Samtidig får du vist om de valgte fargene oppfyller WCAG-kriteriene.

Hvis du synes det virker tungvint å skru på fargevariabler og ønsker en enklere løsning for å velge farger, uten å taste inn hex-koder, så er det verd å se på Webaim.org. Denne contrast-checker har et enkelt «pek og klikk»-system for fargevalg. Den gir deg hex-koder som du kan overføre til nettsider eller dokumenter, slik at det sikres at valgt farge blir overført riktig.

Begge hjemmesidene viser deg en kontrast-ratio. Kontrast-ratio er et bedømmelsessystem for å vurdere i hvor stor grad fargene adskiller seg fra hverandre.

Disse redskapene vil forhåpentligvis gjøre det enkelt og greit å velge farger som sikrer at alle kan være med. Det tar bare et øyeblikk å bli mer nettilgjengelig og sikre seg at ingen blir holdt utenfor.

Our newsletter

14-dagers testperiode av Assist

Skriv deg opp nedenfor og få straks tilgang til en uforpliktende 14-dagers test av Assist