Let’s improve
cloud integration

Connect 365 gjør det lett for brukere å redigere dokumenter i alle systemer i Office online uten å gå på akkord med datasikkerheten.

Kunder i hele Skandinavia og i alle bransjer

Digidir logo

Sikker online redigering

Gi medarbeiderne dine muligheten til å arbeide sikkert på alle plattformer

N

Støtt sikker redigering i Office 365

Alle systemer kan benytte Connect 365 API-er og gi brukeren tilgang til sikker online redigering i Office online fra alle plattformer.

N

Unngå tilfeldige kopier i OneDrive

Connect 365 sørger for å plassere dokumentene midlertidig på en kryptert plassering i Microsoft Azure bak en sikker tilgangskontroll.

N

Spar penger på Office-lisenser

Med Connect 365 kan mobile brukere nedgraderes til en billigere Office-lisensplan.

N

Prioriter datasikkerheten

Connect 365 er utviklet med datasikkerhet som topprioritet, og personopplysninger forlater aldri EU.

Funksjoner

Lås opp for potensialet i Office online med Connect 365

Connect 365 bygger på de høyeste standardene for beste praksis i autentiseringen gjennom Microsofts eget sikkerhetslag. Brukeren valideres ut fra sin Office 365-leiertilknytning, og alle dokumenter oppbevares kun midlertidig og fullt kryptert.

 

Dania Software er certificeret Microsoft Cloud Storage Partner.
Dokumenthåndteringsløsninger kan integreres til Connect 365 gjennom en API med sikker tilgangsstyring.

Connect 365 hjelper mobile brukere med sikker online tilgang til dokumentredigering ved hjelp av Office 365. Dokumenter oppbevares midlertidig i et isolert miljø i Microsoft Azure, og etter fullført redigering leveres dokumentet tilbake til opprinnelsessystemet og slettes i Connect 365.

Word-, Excel- og PowerPoint-dokumenter kan redigeres sikkert i skyen ved hjelp av Connect 365. Løsningen kan med fordel kombineres med DynamicTemplate Cloud for maksimal synergieffekt mellom online dokumentopprettelse og -redigering.

 

Glade kunder

Det sier våre kunder

"DynamicTemplate letter arbeidet med dokumentmaler markant, og vi forventer langt mer effektive arbeidsganger internt i kommunen samtidig som vi får et mer ensartet uttrykk overfor våre innbyggere og næringsliv."

 

Anethe Mannerhagen

Sekretariatssjef, Västerås Stad

"De 1500 brukerene våre finner nå lett de riktige malene – og vi er garantert en ensartet grafisk design på alle kommunens skriv."

 

Morten Alm

IT Chef, Assens Kommune

"I forbindelse med Center for Sosial Service i Egedal Kommunes implementering av DynamicTemplate og standardiseringen av senterets skriftlige avgjørelser er antallet av klagesaker halvert! I tillegg sparer saksbehandlerne mye tid på å skrive og sende ut brev med dynamictemplate, da arbeidsgangen er blitt forenklet markant."

 

Jan Falk

Teamleder CSS, Egedal Kommune

"Vi har valgt å se på internasjonal best practice, og her møtte vi på DynamicTemplate-løsningen, som nettopp har blitt implementert i vår kommune. Det er en vinn-vinn løsning som både tilgodeser saksbehandlernes, innbyggernes og kommunens samlede behov, og vi forventer gode resultater."

 

Nick Brown

Director og Fin. and Env., Gravesham Borough Council

"Etter implementeringen av DynamicTemplate benyttes det nå kun en håndfull Word-maler i hele kommunen til saksbehandling! Det nødvendige vedlikeholdet krever et minimum av ressurser i forhold til tidligere."

 

David Schjelde

Spesialkonsulent, Hørsholm Kommune

"Etter implementeringen av DynamicTemplate benyttes det nå kun 6 Word-maler i hele kommunen til saksbehandling! Den nødvendige vedlikeholdelse er derfor begrenset til en ubetydelig liten oppgave!"

 

Ole Magnus Stensrud

Rådmann, Kragerø Kommune

"DynamicTemplate har gitt en sikker og fleksibel løsning i forbindelse med fremstilling av både digitale og fysiske brev. Snittflaten til Doc2Mail gjør det i tillegg lettere å understøtte digital post."

 

Claus Huulgaard Sørensen

IT-konsulent, Aarhus Kommune

Ønsker du å høre nærmere?

Kontakt oss for en nærmere samtale om hvordan vi kan hjelpe din organisasjon.