dania software vinner stor ordre til det norske departementsfellesskapet

sep 27, 2016 | Pressemeldinger

Innføring av ny Microsoft Office malløsning skal effektivisere administrasjonen og ensrette kommunens skriv.

Produktiviteten skal økes og oppgavene løses både bedre og billigere. Det har gjennom en årrekke vært et hovedfokus for offentlige myndigheter over hele Europa. I Västerås stad er utfordringen tatt opp ved å innføre ny teknologi, som både øker effektiviteten i administrasjonen og innbyggernes tilfredshet. Med implementeringen av IT-verktøyet dynamictemplate har man plassert seg som foregangskommune innen Microsoft Office malløsninger i Sverige.

Økt kvalitet med minimalt tidsbruk
”Som kommune har vi et konstant behov for skriftlig dialog med våre innbyggere og bedriftene i kommunen. Dette stiller store krav til administrasjonen av våre mange Microsoft Office-maler, og i den forbindelse oppdaget vi den danskutviklede dynamictemplate-løsningen. dynamictemplate letter arbeidet med dokumentmaler markant, og vi forventer langt mer effektive arbeidsganger internt i kommunen samtidig som vi får et mer ensartet uttrykk overfor våre innbyggere og næringsliv»,

forteller Anethe Mannerhagen, sekretariatssjef, Västerås stad.

dynamictemplate er en tidsbesparende og kvalitetssikret malløsning utviklet av den danske softwarevirksomheten dania software, som er ledende leverandør av malløsninger til den offentlige sektoren i Danmark.

Internasjonal suksess
dynamictemplate er implementert i en lang rekke kommuner i Danmark, Norge og England, og Västerås stad er herved den første svenske kommunen som får nytte av IT-verktøyet. Typisk kan kommunene redusere antallet Microsoft Office-maler fra flere hundre til kun 3-5 stk., noe som forenkler de ansattes arbeidsganger og medfører færre feil i dokumentene.

”Over hele Europa ser vi et sterkt tiltakende fokus og press på å oppnå digitaliseringsgevinster i den offentlige sektoren. Især kommuner anvender mange ulike IT-løsninger til saksbehandling, og hvert system har sin egen måte å håndtere maler på. dynamictemplate arbeider på tvers og integrerer med forskjellige IT-løsninger, slik at det oppnås en ensartet og tidsbesparende malhåndtering for hele kommunen”,

uttaler Lars Hintze Andersen, CSO og partner, i dania software.

For ytterligere informasjon, kontakt: Anethe Mannerhagen, sekretariatssjef, Västerås stad eller dania software: Lars Hintze Andersen, Tlf. +45 58503030, contact@daniasoftware.com. Ytterligere informasjon om dynamictemplate finner du på www.daniasoftware.com.

Anethe Mannerhagen
Sekretariatssjef, Västerås stad

Lars Hintze Andersen
CSO, partner, dania software a/s

Vårt nyhetsbrev

Oppdag mulighetene med Insight

Insight er din inngang til å få vite mer om smartere digitale arbeidsganger med Microsoft Office og Office 365