Danmark er spydspiss for offentlig digitalisering i verden

aug 31, 2020 | Artikler

For andre gang på rad tildeles Danmark en førsteplass som det landet i verden som er lengst fremme med digitalisering i offentlig sektor. Det fremgår av FNs E-Government Survey 2020 som utgis annethvert år, som er en undersøkelse som måler digitaliseringsnivået i offentlig sektor i 193 land.

Helhetsorientert teknologi er veien fremover

Det er måten Danmark velger å gripe an offentlig digitalisering på, som ifølge rapporten fra FN er det som gjør den store forskjellen. Digitaliseringsstrategien i Danmark er hovedsakelig basert på å skape en sentralisert informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT). Danmarks IKT binder sammen de offentlige organisasjonene ved at de alle deler og benytter data fra de samme plattformene – som for eksempel Borger.dk, Sundhed.dk og Digital Post.

Sentralisert IKT gjør det lett for offentlig sektor å kommunisere på tvers av organisasjoner, noe som styrker arbeidsflytene både internt og mellom kommunene. Andre land utnytter ikke den samme form for sentralisert IKT, og det kan derfor være vanskelig å skape effektive arbeidsflyter på tvers av offentlig sektor.

FN-rapporten roser dessuten Danmark for å ha innbyggeren i sentrum og det store fokuset på digital inkludering. Når all informasjon og kommunikasjon går gjennom digitale plattformer, er det langt lettere å sørge for at alt gjøres tilgjengelig.

Effektiviseringens fundament

Men digitalisering av den typen er ikke noe som blir bygget på en dag. Danmarks vei til digitalisering startet allerede i 1968 med introduksjonen av det Centrale Personregister (CPR). Alle innbyggerne ble tildelt et nummer som identifisering, og i tillegg ble alle data på de individuelle innbyggerne samlet i registeret. CPR utgjorde en av hjørnesteinene, som senere skapte muligheten til å utvikle en digitaliseringsstrategi. Siden da har ikke bare offentlig sektor, men også innbyggerne, tilpasset seg en digital fremtid.

Det var likevel først i 2011 at digitaliseringen for alvor satte sitt preg på hvordan offentlig sektor ble integrert i innbyggernes hverdag. Det var opprettelsen av Digital Post som endret fundamentalt hvordan det offentlige informerte og kom i kontakt med innbyggerne.

Digital Post

Det ble et lovkrav at alle innbyggere og private virksomheter skulle kunne motta digital post fra det offentlige. Lovkravet banet veien for at den digitale infrastrukturen kunne blomstre, siden det offentlige nå var forsikret om at de ville kunne sende ut brev digitalt. De offentlige organisasjonene ble samtidig av staten gitt de riktige verktøyene til å overføre kommunikasjonen sin til et digitalt format.

Det nye digitale formatet gjorde det mulig å utsende digital post med ett enkelt klikk, fremfor at saksbehandleren selv skulle skrive ut dokumentet og poste brevet manuelt.

Kombinasjonen av et lovkrav om mottak og en digital løsning i de offentlige organisasjoners hender medvirket til å bane veien for at hele Danmarks digitale infrastruktur kunne utvikle seg til hvor den står i dag – på toppen av FNs E-Government Survey.

Digital Post har både gjort det enklere for innbyggerne å bli informert og har også gitt dem muligheten til selv å initiere kontakten til det offentlige. Det er også verd å legge til at digitaliseringen sparte mange arbeidstimer og skapte luft i budsjettet ved å effektivisere rutinepreget administrasjonsarbeid. Offentlig sektor i Danmark sparer mer enn 2 milliarder kroner i året, departementene bruker 30 % mindre tid på saksbehandling og har oppnådd 96 % høyere transparens i de forskjellige organisasjonene.

En digitalisert fremtid i skyen

Danmarks digitaliseringsstrategi vil uten tvil forbli frontløper på globalt plan. Det innebærer at man alltid skuer mot horisonten og holder seg oppdatert på de nyeste fremskrittene i den digitale verden. Automatisering av dokumentproduksjon, spesielt i skyløsninger som Office 365, er ett av de områdene som gradvis vil få mer fokus som årene går. Det er derfor viktig å sette seg inn i hva nettsky er, og hvilke muligheter det kan skape for en offentlig organisasjon, men man bør også gjøre seg kjent med hvilke fallgruver man bør unngå.

Digitalisering handler om å skape en offentlig sektor hvor smartere arbeidsflyter gir plass og tid til å være til stede der det teller mest. Digitalisering er et middel til å styrke og forbedre sin organisasjon – ikke målet i seg selv.

Vårt nyhetsbrev

Oppdag mulighetene med Insight

Insight er din inngang til å få vite mer om smartere digitale arbeidsganger med Microsoft Office og Office 365