Digital inkludering – en større gruppe enn du tror

mai 22, 2020 | Guest blog

Digital inkludering og nettilgjengelighet betyr at man tar høyde for at individet skal kunne delta aktivt i samfunnet på like fot med alle andre. Ved å sette seg i andres sted oppnår man en større forståelse for betydningen og omfanget av det behovet som er for nettilgjengelige løsninger.

For offentlige organisasjoner er nettilgjengelighet ikke en vurderingssak, men ganske enkelt et lovkrav. Det er annerledes for private organisasjoner som ikke er bundet av loven – de må selv aktivt ta stilling til om de ønsker å gjøre sine digitale plattformer nettilgjengelige.

Et enkelt valg

Valget om å bli nettilgjengelig er ikke spesielt vanskelig å treffe. Når du produserer innhold som ikke er gjort nettilgjengelig, hindrer du aktivt 15 % av verdens befolkning, med andre ord 1 milliard mennesker, i å få tilgang til dine digitale plattformer.

Denne store gruppen av personer som kan ha behov for nettilgjengelig innhold, omfatter mange typer funksjonshemminger, inkludert: auditive, kognitive, nevrologiske, fysiske og synsnedsettelser, men den omfatter også for eksempel besteforeldrene dine. Kanskje de ikke lenger kan lese det med smått på hjemmesider, eller har vanskelig for å høre den podcasten du har sendt dem.

Gruppen inneholder også din venn som har brukket håndleddet og ikke kan bruke en PC-mus de neste par ukene. Eller det kunne være deg selv som prøver å se en video på telefonen et sted der du ikke kan høre noe på grunn av bakgrunnsstøy.

Noen av disse personene er bare midlertidige brukere av de funksjonene som digital inkludering bringer til bordet, men ikke desto mindre har de bruk for nettilgjengelig innhold som alle andre i gruppen. Det er viktig i et samfunn hvor hovedparten av tjenestene er digitalisert, at tjenestene er tilgjengelige for alle som trenger dem.

Etikk eller lov

Den 23. september 2020 blir det obligatorisk for alle offentlige organisasjoner å overholde et sett retningslinjer for nettilgjengelighet, kjent som WCAG 2.1, utviklet av organisasjonen W3C. Selv om det er obligatorisk for de offentlige organisasjonene, er det som nevnt et valg for private organisasjoner.

Uansett om det er et lovkrav eller ikke, kan man ha vanskelig for å rettferdiggjøre utelukkelsen av 15 % av ens potensielle brukere. En organisasjon som ikke velger nettilgjengelighet, gjør en stor gruppe ute av stand til å få tilgang til standardopplysninger som personer uten funksjonshemninger kan få adgang til uten besvær. Hvis man ikke arbeider mot en mer nettilgjengelig fremtid, deltar man aktivt i å utelukke de personene som har behov for å bli digitalt inkludert.

Reisen mot nettilgjengelighet tar tid, krever planlegging og koster penger – men fordelene som er følger med er større enn de ser ut. Ta den tiden det er behov for, og gjør den digitale verdenen et bedre sted for alle.

14-dagers testperiode av Assist

Skriv deg opp nedenfor og få straks tilgang til en uforpliktende 14-dagers test av Assist