Når er man nok nettilgjengelig?

mai 4, 2020 | Artikler

Nettilgjengelighet kan gjøres oversiktlig og enkelt å forholde seg til. Spesielt hvis man har styr på når ens organisasjon rent faktisk oppfyller de kravene som ble stilt av Europaparlamentet.  

Det er for eksempel viktig å være oppmerksom på de forskjellige nivåene av nettilgjengelighet. Det gjelder forskjellige krav avhengig av om man er en offentlig organisasjon, statsstøttet eller privat virksomhet.

En stor del av befolkningen er avhengige av hjelpeteknologi som f.eks. skjermlesere for å kunne bruke Internett eller lese dokumenter og PDF-er. Det å være avhengig av en skjermleser kan gjøre det veldig vanskelig å utføre helt vanlige hverdagsting som å sjekke digital post, sjekke åpningstider eller fylle ut et kontaktskjema. Derfor bør nettilgjengelighet, uavhengig av lovgivningen, implementeres i alle nettsteder, dokumenter og PDF-er – slik at alle kan være med. 

Loven omhandler i tillegg til offentlige organisasjoner også statsstøttede organisasjoner som har innflytelse på arbeidsmarkedsområdet

Det betyr imidlertid også at private virksomheter strengt tatt ikke trenger å overholde WCAG 2.1, men å gjøre det vil ha store fordeler, fordi nettsteder og dokumenter blir gjort tilgjengelige for en stor del av befolkningen som ellers ville være ekskludert.  

WCAG 2.1 er standarden for nettilgjengelighet og bygger på fire grunnprinsipper. En hjemmeside og innholdet skal være:  

  • Mulig å oppfatte 
  • Mulig å betjene 
  • Forståelig 
  • Robust  

Hvert av disse fire hovedprinsippene har en rekke suksesskriterier som er inndelt i tre nivåer. A-krav, AA-krav og AAA-krav. 

Et eksempel kan være en video med lyd på et nettsted. Ifølge suksesskriteriet 1.2.2 er det nødvendig å ha undertekster på innspilte videoer for å oppfylle A-kravet. I tillegg kan man oppfylle AA-krav (1.2.4) hvis man også har undertekster ved live-utsendelser. For å oppfylle AAA-krav (1.2.6) er det nødvendig at videoer med lyd også har en tegnspråktolk, og ikke bare undertekster. Det er viktig å huske at AAA-krav kan være vanskelige å oppfylle, og det er derfor ikke forventet, men hvis man ønsker å gjøre en ekstra innsats, er det velsett.

Derimot er AA-krav nødvendige og lovpålagte for alle offentlige og offentlig støttede organisasjoner. 

De fleste organisasjoner som omfattes av WCAG-standarden, bør som minimum leve opp til både A-krav og AA-krav. Grunnen til at man ikke krever at organisasjoner lever opp til AAA-krav, skyldes at det kan begrense organisasjoners mulighet til å uttrykke seg riktig og nøyaktig om sitt budskap. For eksempel vil spesialiserte og tekniske tekster ikke kunne leve opp til suksesskriterium 3.1.5 når det gjelder lesenivå. Det skyldes at teksten skal være på et lesenivå som svarer til 10. klasse, for å kunne godkjennes som et oppfylt AAA-krav.

Hvis dere er en offentlig organisasjon eller er offentlig støttet, skal dere leve opp til AA-krav

Dermed kan du trygt sette deg inn i A-krav og AA-krav og finne ut hvordan du optimaliserer din organisasjon, slik at du sikrer WCAG-overholdelse for både A- og AA-krav. Det er en god idé å se på AAA-krav også, for å forstå de begrensningene man vil oppleve, selv om man oppfyller AA-krav.

Hvis dere er en privat virksomhet, lønner det seg fortsatt å innarbeide nettilgjengelighet. Det er helt opp mot 20% av befolkningen som har behov for tilgjengelige dokumenter og nettsteder, noe som betyr en større mottakergruppe.  

Private virksomheter som arbeider sammen med det offentlige eller produserer programvareløsninger til det offentlige, må sikre seg at den løsningen de leverer, lever opp til WCAG-standarden.  

Hvis du sitter med en følelse av at dere har gjort det dere kan, men fortsatt har spørsmål til om dere oppfyller WCAG-kravene, kan det være en god idé å anskaffe programvare som enkelt sikrer at nettstedene og dokumentene deres er nettilgjengelige.

Niels B. Johansen
CTO, partner

14-dagers testperiode av Assist

Skriv deg opp nedenfor og få straks tilgang til en uforpliktende 14-dagers test av Assist