Kragerø kommune installerer smart malløsning

feb 18, 2014 | Pressemeldinger

Kragerø kommune har nettopp gjennomført en suksessfull installasjon av en ny Microsoft
Office malløsning som kan brukes i alle offentlige forvaltninger, hvor det årlig fremstilles og
utsendes tusenvis av digitale og fysiske brev.

Systemet dynamictemplate er utviklet av TDS i Danmark hvor ca. halvdelen av alle danske
kommuner i dag bruker løsningen som sikrer automatisk styring av design og standardinnhold.
Resultatet har vært store årlige besparelser i direkte effektiviseringer og forenkling
av de ansattes arbeidsprosess på en lang rekke områder.

I Kragerø kommune benyttes saksbehandlingssystemet Public 360 fra Software Innovation
som er en viktig del av prosjektet, idet dynamictemplate er utviklet til å integrere med dette
systemet, samt en rekke andre fagsystemer. Den smarte og effektive integrasjonen til Public
360 bidrar til at forenkle og forkorte medarbeidernes arbeidsgang, og medarbeiderne kan
derfor nøyes med å kun bruke 6 Word maler hvor det tidligere ble benyttet flere hundre typer.

I tillegg til dynamictemplate løsningen har TDS utviklet en signaturløsning til bruk i Outlook
for Kragerø kommune. Signaturløsningen tilpasser seg automatisk til den aktuelle bruker
med hensyn til avsenderinformasjon og logo.

dynamictemplate løsningen blir markedsført i Norge og Sverige i løpet av 2014, og Kragerø
kommune er den første norske kommune som benytter den smarte malløsningen. Parallelt
med introduksjonen i Skandinavia er dynamictemplate også blitt installert hos den første
engelske kommunen i UK, nemlig Gravesham Council i Kent.

De nordiske landene er i internasjonale kretser kjent for at være blant de ledende i
forbindelse med effektive digitaliseringsløsninger til statsforvaltningssystemet, som medvirker
til å styrke landenes samfunnsmessige kvalitet og effektivitet. Utenlandske delegasjoner
avlegger derfor ofte besøk nettopp i Skandinavia med henblikk på å studere og lære av den
digitaliseringsprosessen som allerede er gjennomført i den nordiske offentlige sektor.

Vårt nyhetsbrev

Oppdag mulighetene med Insight

Insight er din inngang til å få vite mer om smartere digitale arbeidsganger med Microsoft Office og Office 365