Netttilgjengelighet i Frederikssund Kommune

mai 1, 2019 | Assist, Offentlig sektor

Frederikssund Kommune står sammen med Europas øvrige myndigheter i en omstillingsfase, hvor digitalisering skal tenkes inn i hele prosessen fra dokumentopprettelsen til utgivelse på online plattformer. EU har med Nettilgjengelighetsdirektivet (2016/2102 av 26. oktober 2016) ved lov fastlagt at alle online materialer, inkludert dokumenter og PDF-er, skal være tilgjengelige for alle på nettet.

Målet for Frederikssund Kommune er AAA-rating

Kenneth Jensen, som er webmaster i Frederikssund Kommune, og har ansvarsområder som blant annet omfatter tilgjengelighet, GDPR på kommunens nettplattformer og visuell identitet, har høye ambisjoner for kommunens digitale tilstedeværelse. Kenneth Jensen uttaler:

”Det er vår ambisjon å oppnå 100 % AAA-samsvar innenfor nettilgjengelighet innen september 2020. Selv om det er ambisiøst, er det i virkeligheten den beste løsningen, for jeg er ikke i tvil om at i løpet av relativt få år blir en AAA-vurdering et krav, og den ekstra kostnaden for å overholde AAA-vurderingen er minimal.”

– Kenneth Jensen, Webmaster, Frederikssund Kommune

For å kunne stemple nettstedet sitt med en AAA-vurdering, må hjemmesiden overholde strenge standarder utarbeidet av organisasjonen W3C, som blant annet krever at alle dokumenter og PDF-er skal være 100 % tilgjengelige.

Mest mulig automatisering

Kenneth Jensen sto med en rekke utfordringer i forbindelse med dokumenttilgjengelighet, men viktigst av alt skulle han finne en måte å implementere en semi-automatisert arbeidsprosess på, som hadde en enkel tilnærming og ikke var tidkrevende:

”Vi har 2500 datamaskinbrukere som skriver notater, brev og dokumenter på daglig basis. Jeg kan jo ikke be dem alle om å huske å merke opp tabeller eller sette inn bildebeskrivelser uten hjelp. Det skal være lett, enkelt og raskt.”

– Kenneth Jensen, Webmaster, Frederikssund Kommune

Kenneth Jensen kontaktet derfor Dania Software med ønsket om en løsning som med få klikk kunne opprette et tilgjengelig dokument. Prosjektet tok raskt form, og innenfor tre uker hadde Kenneth Jensen og Dania Software grovskissene klare til verktøyet Assist.

Nødvendig med et verktøy

Assist ble utviklet med brukeren for øye, for som Kenneth uttaler: ”Brukerne har veldig forskjellige IT-kompetanser, og tilgjengelighet er jo ikke en del av deres kjerneoppgaver.”

De brukerne som har tilgang til verktøyet, er glade og fornøyde. ”Verktøyet er enkelt og lett å bruke og forlenger ikke arbeidsganger, da det bare tar få klikk å opprette et tilgjengelig dokument”, utdyper Kenneth Jensen.

Kenneth Jensen er ikke i tvil: ”Uten Assist ville vi jo ikke komme i mål med tilgjengelighet – det ville være umulig”.

Testet av Dansk Blindesamfund

Assist er utviklet i nært samarbeid med Kenneth Jensen og Dansk Blindesamfund, som har testet tilgjengelige dokumenter som er blitt opprettet med Assist. Det har resultert i et gjennomprøvd og brukernært verktøy.

Å overholde lovgivningen trenger ikke å være en uoverkommelig oppgave, hvis man bare tar de riktige valgene. Som Kenneth Jensen sier:

”Tilgjengelighet i PDF-filer og Word-dokumenter er jo slett ikke et stort problem hvis man bare overholder helt basale spilleregler. Disse spillereglene kan være vanskelige å håndtere med mange brukere, derfor er et intuitivt verktøy å foretrekke. Jeg er ikke i tvil om at Assist hjelper oss med å nå i mål; ikke bare lovgivningsmessig, men forhåpentlig også lenger enn det.”

Kenneth Jensen, Webmaster, Frederikssund Kommune

Vårt nyhetsbrev

Oppdag mulighetene med Insight

Insight er din inngang til å få vite mer om smartere digitale arbeidsganger med Microsoft Office og Office 365