Nyhetsbrev December 2019

des 1, 2019 | Nyhetsbrev

Stort fremmøte på nettilgjengelighetsseminar

I slutten av november ble kunnskapsseminaret «Inkluderende digitalisering» avholdt på den danske ambassaden i Stockholm, hvor dania software var arrangør.

Hovedpunktene var praktiske erfaringer med nettilgjengelighetsdirektivet og WCAG, og arrangementet ble en overveldende, godt besøkt suksess.

Seminaret hadde flere opplegg som bl.a. dekket viktigheten av tilgjengelighet i et strategisk og organisatorisk perspektiv, og bød på konkrete erfaringer fra en dansk kommune om hvordan direktivet best overholdes i praksis.

Arrangementet ble senere supplert med et webinar hvor interesserte fikk demonstrert dania softwares accessibilityfixer, som løser tilgjengelighetsutfordringen i dokumenter og PDF-er.

Hvis du også er interessert i å høre mer om accessibilityfixer og nettilgjengelighet, så kontakt KFs salgs- og markedsansvarlige Usman Khan på 24 13 28 10 eller usman.khan@kf.no for flere opplysninger.

Danmark står sterkt digitalt

Europakommisjonens «eGovernment Benchmark»-rapport gir hvert år en status over digitaliseringen av offentlig sektor i de enkelte EU-medlemslandene og viser det seneste års fremskritt innenfor områdene brukervennlighet, gjennomsiktighet, infrastruktur og tilgjengelighet på tvers av grenser.

Danmark har tradisjonelt klart seg godt i rapporten, og dette året er ikke noe unntak. Danskene ligger på topp når det gjelder å ha tatt i bruk digitale tjenester, og generelt tegner rapporten et bilde av en dansk offentlig sektor der digitaliseringen har gode vilkår sett i et europeisk perspektiv.

Hos dania software har vi utviklet løsninger for det offentlige Danmark i mer enn 15 år, og vi ser tydelig hvordan stadig flere og flere av våre europeiske naboer lar seg inspirere av den danske måten å tenke digitalisering på. Det er uten tvil et stort potensiale for å dele de danske erfaringene, og vi kan bare se frem til å bidra enda mer til utviklingen i fremtiden.

Les hele «eGovernment Benchmark 2019»-rapporten.

Takk for i år

2019 har vært enda et travelt og spennende år for dania software.

I tillegg til vårens overtagelse av aktivitetene i Team Data Solutions A/S har det siste året gitt en stor tilgang av kunder, nye utenlandske samarbeidspartnere, et to-sporet konsept for vårt årlige kundeevent, Vision Board Invitational, og en rekke nye ansikter på hovedkontoret.

På produktsiden har vi sett både versjon 2.5 og 2.6 av dynamictemplate, annonseringen av dynamictemplate Cloud og Connect 365, en ny flettekildemodul og selvfølgelig et vell av nye og oppdaterte integrasjoner.

2020 tegner allerede nå veldig lovende – ikke minst med den videre utbredelsen av dynamictemplate Cloud, som bringer vår populære malløsning ut i skyen. I tillegg har vi planlagt en lang rekke spennende tiltak, som bl.a. teller en utvidelse av Connect 365, en stor oppdatering av vår Statistikkmodul samt vår oppdaterte outlooksignature til alle enheter.

Kunder og samarbeidspartnere kan som alltid se de detaljerte planene i vårt veikart, som er tilgjengelig i påloggingsområdet på www.daniasoftware.com.

Vi i dania software ønsker alle en god jul og et godt, produktivt nyttår.

Vårt nyhetsbrev

Oppdag mulighetene med Insight

Insight er din inngang til å få vite mer om smartere digitale arbeidsganger med Microsoft Office og Office 365