Nyhetsbrev Januar 2020

jan 1, 2020 | Nyhetsbrev

Nå støtter accessibilityfixer også Excel og PowerPoint

Med den nyeste versjonen av accessibilityfixer har det nå også blitt enkelt å lage tilgjengelige PDF-er i Excel og PowerPoint.

Akkurat som i Word gjør accessibilityfixer det enkelt å identifisere områder i regneark og presentasjoner der tilgjengeligheten kan forbedres. Med få trinn veiledes brukerne sikkert gjennom hele prosessen, slik at sluttproduktet blir en fullt oppmerket og tilgjengelig PDF.

Hør mer om de nye mulighetene hos KFs salgs- og markedsansvarlige Usman Khan på 2413 2810 eller usman.khan@kf.no.

outlooksignature til Office 365 – overalt

Nå kan du se frem til dynamiske signaturer i online- og mobilversjoner av Outlook 365.

Den nye og fullt skybaserte utgaven av outlooksignature er skapt i nært samarbeid med Microsofts utviklingsteam, og løsningen bringer autogenererte signaturer til alle enheter som fra før av benytter Office 365.

Med direkte integrasjon til Active Directory og Azure AD, og automatisk styring av kampanjefelt og varemerke på avdelingsnivå, blir det fremover enda enklere å sikre ensartede signaturer på tvers av hele organisasjonen.

Vi forventer å frigi den nye outlooksignature ultimo 1. kvartal 2020.

Vårt nyhetsbrev

Oppdag mulighetene med Insight

Insight er din inngang til å få vite mer om smartere digitale arbeidsganger med Microsoft Office og Office 365