Nyhetsbrev Mai 2019

mai 1, 2019 | Nyhetsbrev

dania software a/s overtar aktivitetene i Team Data Solutions A/S

Pr. 30. juni 2019 overtar og viderefører dania software a/s alle aktiviteter i søsterselskapet Team Data Solutions A/S.

Team Data Solutions har siden 1998 vært markedsledende innenfor telefoniske HelpDesk-løsninger. Overtagelsen vil øke og utvide det velkjente høye servicenivået.

Lars Hintze Andersen, CEO & Partner, dania software a/s sier:

”Vi har stor suksess med våre vekstinitiativer, og dania software var jo blitt Team Data Solutions’ største kunde. Det var derfor naturlig å overta og fortsette vårt søsterfirmas aktiviteter for dermed å styrke vårt samlede fokus.”

Tilgjengelighet i dokumenter

Europas myndigheter befinner seg i en omstillingsfase, hvor digitalisering skal tenkes inn i hele prosessen fra dokumentopprettelsen til utgivelse på online plattformer. EU har med Nettilgjengelighetsdirektivet (2016/2102 av 26. oktober 2016) ved lov fastlagt at alle online materialer, inkludert dokumenter og PDF-er, skal være tilgjengelige for alle på nettet.

dania software ønsker å hjelpe alle organisasjoner med tilgjengelighet i dokumenter og har derfor utviklet tilleggsprogrammet accessibilityfixer til Microsoft Office. accessibilityfixer er designet med brukeren for øye og sikrer at dokumenter enkelt og lett gjøres tilgjengelige direkte fra dokumentopprettelsen. Les mer om accessibilityfixer her.

dania softwares kundefamilie utvides

dania softwares kundefamilie er i konstant utvikling og med den stigende interessen for nettilgjengelighet og tilgjengelighet i dokumenter er interessen for løsningene våre ikke blitt mindre. Det gleder oss derfor å ønske velkommen til:

  • Norddjurs Kommune (Danmark)
  • Langeland Kommune (Danmark)
  • Ringkøbing-Skjern Kommune (Danmark)
  • Krokoms kommun (Sverige)

Disse kommunene har alle mottatt en accessibilityfixer-løsning som sikrer at dokumenter på en intuitiv måte gjøres tilgjengelige innen en eventuell konvertering til PDF. Book en demo av accessibilityfixer her og se om løsningen vil være til nytte for deres organisasjon.

I tillegg ønsker vi velkommen til Morsø Kommune (Danmark), som implementerer dynamictemplate.

Vårt nyhetsbrev

Oppdag mulighetene med Insight

Insight er din inngang til å få vite mer om smartere digitale arbeidsganger med Microsoft Office og Office 365