Nyhetsbrev September 2019

sep 1, 2019 | Nyhetsbrev

Løs utfordringen og utnytt Office 365 i saksarkiv-/fagsystemer

Office 365 gjør medarbeideres hverdag enklere. I tillegg til å ha et intuitivt, velkjent grensesnitt, inneholder programvarepakken også en rekke verktøy som gjør samarbeid og informasjonsdeling mellom kollegaer enkelt og håndgripelig. Derfor foretrekker medarbeidere naturlig Office 365 fremfor saksarkiv- og fagsystemenes ofte begrensede redigerings- og delingsmuligheter.

Som det poengteres i Devoteams danske «ESDH Rapport 2019», er det kjente utfordringer ved å bruke Office 365: Dels krever det mange trinn for brukeren å overføre et dokument til Office Online, og dels er det vanskelig å føre kontroll med dokumenter som forlater systemet.
Hos dania software tilbyr vi to løsninger som på hver sin måte håndterer nettopp disse utfordringene: dynamictemplate Cloud og Connect 365.

dynamictemplate Cloud er en malløsning for organisasjoner, som bygger bro mellom deres saksarkiv-/fagsystemer og Office 365. Med dynamictemplate Cloud er det kontroll over hele prosessen fra dokumentet opprettes på saken, utarbeides fra en mal, redigeres i online Office og til slutt lagres forsvarlig tilbake i systemet.

Connect 365 løser i stedet problemet fra systemsiden og forsyner leverandører med en plattform som raskt og enkelt lar dem integrere saksarkiv-/fagsystemet med Office 365. Dermed kan leverandører med få midler tilby sluttbrukerne tilgang til sikker, online redigering i Office.

Les mer om begge løsningene i nyhetene nedenfor.

dynamictemplate Cloud – maler i skyen

I forrige måneds nyhetsbrev introduserte vi vår nye nettskybaserte malløsning, og denne gangen gir vi dere et dypere innblikk i hvordan dynamictemplate Cloud skaper enda større verdi for deres organisasjon.

Den nye dynamictemplate Cloud flytter alle malene deres ut i skyen, slik at brukerne alltid har tilgang til å utarbeide fullt ferdige dokumenter – uansett arbeidssted.

dynamictemplate Cloud er fullstendig plattformuavhengig og krever ikke en fast arbeidsstasjon eller lokalt installert Office. Brukeren trenger bare en mobil enhet med internettilgang for å bruke våre velkjente mal- og fraseverktøy i nettutgaven av Office.

Ved å implementere dynamictemplate Cloud kan organisasjonen deres oppnå massive besparelser på Microsoft Office-lisenser. Da løsningen ikke er avhengig av en lokal installasjon, kan et stort antall brukere fremover klare seg med den billigste Office 365 E1-lisensen.

Tilby online dokumentredigering med Connect 365

Vi kan nå endelig avsløre vår nye integrasjonsplattform for systemleverandører: Connect 365.

Connect 365 fungerer som bindeledd mellom saksarkiv-/fagsystemer og nettutgaven av Microsoft Office, og løsningen gjør det enkelt for alle leverandører å tilby redigering av dokumenter i skyen.

Plattformen er utviklet med fokus på databeskyttelse, slik at opprettede dokumenter ikke oppbevares i OneDrive eller andre steder i skyen, men returneres direkte til systemet uten opphold.

Les mer om Connect 365.

Vårt nyhetsbrev

Oppdag mulighetene med Insight

Insight er din inngang til å få vite mer om smartere digitale arbeidsganger med Microsoft Office og Office 365