Nytt selskap for å styrke softwareutviklingen

jan 27, 2015 | Pressemeldinger

TDS stifter nytt selskap for å styrke softwareutviklingen. Pr. 1. januar 2015 er alle utviklingsaktiviteter og utviklingsprosjekter samlet i selskapet: dania software a/s

Foruten hovedaksjonæren Team Data Solutions A/S er CSO Lars Hintze Andersen og Software Engineer Mikkel Petersen inntrådt i eierkretsen i det nye selskapet.

De medarbeiderne som hittil har vært beskjeftiget med softwareutviklingen i Team Data Solutions A/S, er overflyttet til dania software a/s, samt alle produktrettigheter og forpliktelser i relasjon til kunder, forretningsforbindelser og partnere er overtatt av det nye selskapet.

Ledelsen i dania software a/s består fra 1. januar 2015 av Foundning Partner & Director Poul Skytte Madsen, CTO, partner Niels B. Johansen og CSO, partner Lars Hintze Andersen.

Plasseringen av softwareutviklingen i det nye datterselskapet skal ses som et ledd i styrkelsen av de sterkt stigende salgs- og eksportaktivitetene som er fulgt i kjølvannet på utviklingen og lanseringen av en rekke softwareprodukter, herunder dynamictemplate, som med stor suksess er blitt solgt og implementert i mer enn halvparten av alle danske kommuner, og nå blir markedsført i Norge.

Med stiftelsen av det nye selskapet er det skapt basis for en mer målrettet og fokusert salgsutvikling, som i første omgang konsentreres om de øvrige nordiske markedene samt UK.

Alle de kjente servicefunksjonene knyttet til TDS HelpDesk og TDS VidenDesk i Team Data Solutions A/S fortsetter uendret, samt forretningsdomisilet for de to selskapenes aktiviteter fortsatt vil være Pilegaarden, Strandvejen 111, DK-4200 Slagelse.

Merk vennligst telefonnumre og hjemmesideadresser:

Team Data Solutions A/S
www.teamdata.dk
tlf: +45 58 58 07 07

dania software a/s
www.daniasoftware.com 
tlf: +45 58 50 30 30

For ytterligere informasjon kan dir. Poul Skytte Madsen kontaktes på telefon +45 58 58 07 07.

Vårt nyhetsbrev

Oppdag mulighetene med Insight

Insight er din inngang til å få vite mer om smartere digitale arbeidsganger med Microsoft Office og Office 365