Let’s improve
signatures

OutlookSignature sikrer automatisk ensartethet i alle e-post-signaturer i Microsoft Outlook og Office 365. Signaturen dannes dynamisk ut fra brukerens profil og vises i e-posten før den sendes.

Kunder i hele Skandinavia og i alle bransjer

Digidir logo

Profesjonelt og ensartet utttrykk

Signaturløsning for alle plattformer

N

Styrk varemerkingen i e-poster

Med signaturløsningen fra Dania Software får alle brukere automatisk en eller flere dynamiske signaturer.

N

Minimer vedlikeholdet

Signaturen settes opp med dynamiske elementer som f.eks. tekst, logo og kampanjegrafikk m.m., som automatisk fylles ut på bakgrunn av data fra AD og Azure AD.

N

Få en driftssikker løsning

OutlookSignature er en driftssikker løsning hvor alle signaturer settes inn i brukerens e-post for sjekking før utsendelse.

N

Gjør det enkelt for alle

Nye medarbeidere får automatisk tildelt relevante signaturer, og når det skjer oppdateringer, rulles de ut automatisk.

Fordeler og funksjoner

Fleksibel og dynamisk signaturløsning for hele Office 365

OutlookSignature benytter brukerens opplysninger fra AD eller Azure AD til å sette inn dynamiske elementer som f.eks. avdelingsnavn, kontaktopplysninger, logo, ansvarsfraskrivelse og annen kampanjegrafikk.

OutlookSignature bruker en unik teknologi til å danne dynamiske signaturer og vise dem i brukernes e-poster før de sendes. Løsningen er utviklet med spesielt fokus på Microsoft Outlook og løser oppgaven direkte i virksomhetens miljø, uten ruting av e-poster

 

Med OutlookSignature kan en spesiell intern signatur brukes, der unødvendig grafikk og tekst er fjernet for å gjøre intern korrespondanse mer oversiktlig. I tillegg tar OutlookSignature høyde for svar-e-poster, hvor løsningen automatisk unngår å gjenta unødvendig grafikk.

OutlookSignature installeres hos brukerne som en MSI-installasjonspakke til Outlook-klientapplikasjonene eller via manifestfilen i virksomhetens Office 365-leier. Derfra skjer alt automatisk og IT kan fokusere på andre oppgaver.

Glade kunder

Store som små virksomheter er svært fornøyd med våre løsninger

"DynamicTemplate letter arbeidet med dokumentmaler markant, og vi forventer langt mer effektive arbeidsganger internt i kommunen samtidig som vi får et mer ensartet uttrykk overfor våre innbyggere og næringsliv."

 

Anethe Mannerhagen

Sekretariatssjef, Västerås Stad

"De 1500 brukerene våre finner nå lett de riktige malene – og vi er garantert en ensartet grafisk design på alle kommunens skriv."

 

Morten Alm

IT Chef, Assens Kommune

"I forbindelse med Center for Sosial Service i Egedal Kommunes implementering av DynamicTemplate og standardiseringen av senterets skriftlige avgjørelser er antallet av klagesaker halvert! I tillegg sparer saksbehandlerne mye tid på å skrive og sende ut brev med dynamictemplate, da arbeidsgangen er blitt forenklet markant."

 

Jan Falk

Teamleder CSS, Egedal Kommune

"Vi har valgt å se på internasjonal best practice, og her møtte vi på DynamicTemplate-løsningen, som nettopp har blitt implementert i vår kommune. Det er en vinn-vinn løsning som både tilgodeser saksbehandlernes, innbyggernes og kommunens samlede behov, og vi forventer gode resultater."

 

Nick Brown

Director og Fin. and Env., Gravesham Borough Council

"Etter implementeringen av DynamicTemplate benyttes det nå kun en håndfull Word-maler i hele kommunen til saksbehandling! Det nødvendige vedlikeholdet krever et minimum av ressurser i forhold til tidligere."

 

David Schjelde

Spesialkonsulent, Hørsholm Kommune

"Etter implementeringen av DynamicTemplate benyttes det nå kun 6 Word-maler i hele kommunen til saksbehandling! Den nødvendige vedlikeholdelse er derfor begrenset til en ubetydelig liten oppgave!"

 

Ole Magnus Stensrud

Rådmann, Kragerø Kommune

"DynamicTemplate har gitt en sikker og fleksibel løsning i forbindelse med fremstilling av både digitale og fysiske brev. Snittflaten til Doc2Mail gjør det i tillegg lettere å understøtte digital post."

 

Claus Huulgaard Sørensen

IT-konsulent, Aarhus Kommune

Få orden på signaturene

Kontakt oss for en uforpliktende gjennomgang av mulighetene i OutlookSignature.