Meningsfulle partnerskap

Hos en suksessrik internasjonal programvarevirksomhet!

Bli en del av et fellesskap bygget på markedsledende løsninger og skap de beste betingelsene for kundene dine. Som en del av Dania Software kan man forvente stor tillit, et partnerskap i øyehøyde og muligheter til å utvikle sitt potensiale.

N

Vi tilbyr markedsledende løsninger

N

Vi forbedrer din konkurranseevne

N

Vi tilbyr flere nivåer av partnerskap

Countries that Dania Software Operates In

KF

Det norske programvarefirmaet KF hjelper de norske kommunene med å innovere arbeidsgangene ved å levere nye, bedre tjenester til innbyggere og ansatte. De utgir også relevant faglitteratur for kommunalt ansatte og studenter. Alle norske kommuner og fylker arbeider sammen med KF.

KF leverer digitalt verktøy som skal bidra til at de norske kommunene innoverer seg, slik at de kan forbedre de tjenestene som gis til deres ansatte og norske borgere.

Kunnskap, innovasjon og tillit er KFs kjerneverdier. For KF handler det om å bidra til en sterk kunnskap i de norske kommunene og fornye de løsningene som blir brukt, slik at de oppnår den høyeste standarden.

Målet for KF er å skape en mindre komplisert hverdag for norske borgere og kommunalt ansatte. 

Consensis

Consensis er, med 18 år innenfor feltet, eksperter på effektivisering av dokumentproduksjon ved hjelp av malverktøy og bruk av ny teknologi for optimalisering av arbeidsflyten for både brukere og organisasjoner. Consensis’ tilnærming for å oppnå de beste løsningene er basert på tradisjonell kunnskap kombinert med ny teknologi.

Consensis jobber med malsystemer som inneholder strategier, metoder og verktøy som sikrer lik utforming av dokumenter og samtidig effektiviserer dokumentproduksjonen. Med malsystemer kan du enkelt opprette attraktive dokumenter ved hjelp av maler til Word, Excel og PowerPoint.

Det kommersielle partnerskapet mellom Consensis og Dania Software er spesifikt et partnerskap med den svenske avdelingen. Her implementeres Dania Softwares løsninger for å effektivisere den svenske offentlige sektor.

Kundene deres i Sverige er dokumentintensive organisasjoner som ofte har kontorer som ligger geografisk spredt og derfor har et behov eller krav til en effektiv arbeidsmetode når det gjelder dokumentproduksjon.
Consensis AB Logo

Formpipe

Med røtter som går tilbake til 90-tallet, opererer programvarevirksomheten Formpipe i offentlig sektor og har dessuten på globalt plan kunder i privat sektor. Formpipe leverer programvare som sikrer en komplett løsning for digital administrasjon. 

Data er et aktivum som vokser med rivende fart, noe som kan skape fantastiske muligheter. Det betyr imidlertid også at det kan oppstå vanskelige utfordringer, og derfor trer Formpipe til med en digitaliseringsløsning som kan gi de beste omstendighetene for suksess.   

Hos Formpipe er friheten i den digitale transformasjonen alfa og omega. Formpipe ønsker å gi både ansatte og borgere mulighet til å bruke og utforske sin kompetanse uten begrensninger. 

Det kommersielle partnerskapet mellom Formpipe og Dania Software er spesifikt et partnerskap med den svenske avdelingen. Her implementeres Dania Softwares løsninger for å effektivisere den svenske offentlige sektor. 

CDW UK

CDW er en virksomhet med internasjonal tilstedeværelse i både privat og offentlig IT. Gjennom sin globale forsyningskjede leverer CDW produkter og tjenester i hele Storbritannia. Teamet hos CDW har noen av bransjens flotteste utmerkelser og tilbyr en lang rekke løsninger, inkludert data- og nettverksadministrasjon, End-user computing , Cloud og infrastruktur, datasikkerhet, programvareutvikling og support.
CDW er en av de største leverandørene av digitale løsninger og tjenester i Storbritannia til både offentlig og privat sektor.
CDW bruker G-Cloud, en digital Cloud-markedskatalog hvor leverandører har mulighet til å promotere og selge løsninger via en digital markedsplass.
CDW har en enestående rekke av løsninger. CDW arbeider med over 800 leverandører og er sertifisert på høyeste nivå med en lang rekke partnere, inkludert Cisco, HP, Dell, EMC og NetApp. CDW er i tillegg Microsoft Licensing Solutions Partner.
CDW UK logo

Socitm

Socitm ble grunnlagt for over 30 år siden og fortsetter å utfordre konvensjoner, inspirere til endringer og støtte fremgang. Socitm-medlemmer har fordelen av å være en del av en stadig voksende bevegelse der organisasjoner og enkeltpersoner bringes sammen for å dele erfaringer og beste praksis. Det primære målet er å lære av hverandre til fordel for offentlig sektor som helhet.

Socitm tilstreber å effektivisere bruken av teknologi og data ved å skaffe medlemmene ny kunnskap og dele beste praksis til fordel for offentlig sektor.

Å fremme effektive offentlige tjenester, sikre uavhengighet, bruke kunnskap til å bygge verdi og videreutvikle talent er noen av Socitms grunnleggende prinsipper.

Socitm tilbyr besøkende på sin hjemmeside The Resource Hub, som presenterer en rekke artikler, blogger, veiledninger, webinarer og mye mer.

Socitm Partner Image

techUK

techUK bringer mennesker, virksomheter og organisasjoner sammen for å realisere det enorme potensialet som finnes i digital teknologi. techUK bygger opp og utvikler nye nettverk for innovasjon og samarbeid på tvers av både virksomheter og engelsk offentlig sektor. Målet er en bedre fremtid for samfunn, individ og miljø.

Videreutvikling av eksisterende nettverk og bygging av verdifulle relasjoner gjennom både online og fysiske arrangementer er en stor del av det techUK tilbyr medlemmene.

techUK gir ekspertinnsikt fra en lang rekke nyheter og synspunkter, innsikt i forskjellige bransjer, rapporter, podcaster og mer.

Vår UK Country Manager, Kim Erbo Christensen, er medlem av techUK Accessible Tech Group. Accessible Tech Group skal finne nye og bedre måter som kan benyttes for å gjøre digital inkludering til kjerneelement i ny teknologi.

CDW UK logo

Recite Me

Recite Me er en nettskybasert netttilgjengelighetsløsning som hjelper kunder og klienter med å personliggjøre deres hjemmesider på akkurat den måten de synes det fungerer best for dem.

Omtrent en milliard mennesker globalt er avhengige av assisterende teknologi idet de møter tilgjengelighetsbarrierer på hjemmesider som ikke er optimalisert i forhold til digital tilgjengelighet. Recite Me gjør det mulig å delta aktivt i livet, uten å la seg begrense av teknologi.

Assistive Toolbar fra Recite Me gjør det mulig for hver enkelt bruker å personliggjøre innholdet på din hjemmeside på en måte som gjør det mest mulig tilgjengelig for brukeren.

Assistive Toolbar øker tilgjengeligheten gjennom en skjermleser for personer med synshemming og gir leseredskaper for personer med lærevansker. I tillegg tilbyr Assistive Toolbar også designredskaper til hjelp for personer i autismespekteret.

Assistive Toolbar er lett å implementere, slik at du unngår kompliserte oppsett og sparer tid. Økt nettilgjengelighet betyr også en bredere kundeflate.

Oppdag mulighetene med Insight

Insight er din inngang til å få vite mer om smartere digitale arbeidsganger med Microsoft Office og Office 365