Personvernpolicy

Vi tar personvernet ditt på alvor

Som behandlingsansvarlig tar dania software ditt personvern alvorlig. Vi behandler personopplysninger og har derfor vedtatt denne personvernpolicyen, som forteller deg hvordan vi behandler dine data. Samtidig sikrer vi at dine personopplysninger behandles i overensstemmelse med lovgivningen.

Denne siden inneholder relevante utdrag, men hele vår personvernpolicy kan hentes som PDF nedenfor.

 

Nyhetsbrev

Ditt samtykke til å motta nyhetsbrev er frivillig, og du kan til enhver tid trekke det tilbake ved å henvende deg til oss. Bruk kontaktopplysningene nedenfor hvis du ønsker flere opplysninger.

Du har mulighet til å melde deg av nyhetsbrevet nederst i hver nyhetsbrev-e-post. Dette gjør du ved å trykke på «meld deg av nyhetsbrevet» – deretter slettes din e-postadresse fra systemet. Du kan også sende en e-post til contact@daniasoftware.com, hvis du ønsker å bli slettet fra systemet.

Fortrolighet

Vi sikrer at kun de personene som er autorisert til dette, har tilgang til dine personopplysninger. Tilgangen til opplysningene avsluttes straks hvis autorisasjonen fratas eller utløper.

Vi autoriserer alene personer som må ha tilgang til personopplysningene for at vi skal kunne oppfylle våre forpliktelser.

I tillegg sikrer vi at de personene som er autorisert til å behandle personopplysninger, har forpliktet seg til fortrolighet eller er underlagt en passende lovbestemt taushetsplikt.