Let’s improve 
digital inclusion

Digital inkludering är viktigt för att säkra samma tillgång till information för alla. Därför har vi utvecklat  Assist för Microsoft Word, Excel och PowerPoint, som gör det enklare att följa standarderna för webbtillgänglighet enligt WCAG 2.1 i PDF-filer och dokument.

Kunder i hela Skandinavien och alla branscher

Höglandsförbundet logo

WEBBTILLGÄNGLIGHET PÅ ETT ENKELT SÄTT

Assist hjälper användaren

N

Enkel metod för att följa WCAG 2.1

Märk upp alla dokument och skapa PDF-filer för skärmläsare utan tidskrävande personalutbildning.

N

Involvera alla användare

Låt varje användare själv märka upp innehållet, redan under själva skrivprocessen i Office.

N

Gör webbtillgänglighet enkelt

Ge användarna ett verktyg som undersöker dokumentet och vägleder dem genom de nödvändiga uppmärkningarna.

N

Demokratisera information

Öka den digitala inkluderingen och nå en bredare målgrupp med tillgängliga dokument.

 

UTÖKA DIN MÅLGRUPP

Låt oss förbättra den digitala inkluderingen

Digitala kanaler har blivit standard när det gäller informationssökning och självbetjäningslösningar – men alla har inte samma förutsättningar att använda dessa digitala verktyg.

En stor del av befolkningen är beroende av olika hjälpmedel, t.ex. skärmläsare, för att kunna ta del av webbplatser, dokument och PDF-filer. För att hjälpa denna grupp med sina digitala ärenden, trädde EU-direktivet om tillgänglighet avseende offentliga myndigheters webbplatser och mobila applikationer (webbtillgänglighetsdirektivet) i kraft den 23 september 2018.

Webbtillgänglighetsdirektivet bygger på fyra huvudprinciper som organisationen W3C har fastställt i sina ”Web Content Accessibility Guidelines 2.1” (WCAG): Hemsidor och allt innehåll måste vara lätta att uppfatta, användbara, begripliga och robusta.

WCAG 2.1 är den internationella standarden för digital tillgänglighet, som bland annat har fastställt riktlinjer för beskrivande texter av bilder, logotyper och annan grafik samt tabeller och länkar osv.

Men att följa riktlinjerna kan vara utmanande – även för erfarna användare. Assist har särskilt utvecklats för att göra det enklare för Office-användare att följa riktlinjerna i WCAG 2.1 och EU:s webbtillgänglighetsdirektiv genom att garantera tillgängliga dokument – eftersom digital inkludering är viktigt.

Funktioner

Assist hjälper dig hela vägen

Verktyget granskar titel, rubriker, bilder, objekt, tabeller, länkar osv. och kontrollerar också om spårändringar är inaktiverade, kommentarer raderas och kontrastfärger är tillgängliga. i dokument, kalkylark och presentationer, och visar sedan alla nödvändiga förbättringar i en lättöverskådlig meny. Detta gör att användaren enkelt kan granska förbättringsförslagen och lägga till de saknade märkningarna direkt i verktygets panel.

Lösningen kräver ingen utbildning i WCAG 2.1, utan ger all relevant information på vägen. Förklarande texter och en intuitiv struktur säkerställer att användaren alltid är utrustad för att göra korrekta val och inmatningar.

Assist installeras som ett tillägg i Microsoft Word, Excel och PowerPoint, där alla kontroller och märkningar sker i ett lättöverskådligt sidofält. När dokumentet har granskats kan verktyget även hantera konverteringen till PDF direkt från menyn.

Genom att märka upp dina Office-mallar på rätt sätt garanterar du att användarna får en bra start varje gång. Assist hjälper sedan till att märka upp allt innehåll som skapats av användaren vid dokumentframställningen. Alla mallar som har utvecklats av Dania Software är märkt, och Assist kan med fördel kombineras med DynamicTemplate för maximal synergieffekt.

 

NÖJDA KUNDER

Läs vår kundhistorier

”Vi behövde ett sätt att göra våra dokument WCAG-kompatibla och helt tillgängliga för alla våra intressenter. Det skulle vara tidskrävande att utbilda alla medarbetare i tillgänglighetsstandarderna, därför var det nödvändigt att hitta en enklare och snabbare lösning att lösa webbtillgängligheten på. Assist förenklar processen och är ett användarvänligt sätt att rätta alla slags dokument.”

 

Mark Soult

Communications Officer, Equality Commission Northern Ireland

Prova Assist utan köptvång i 14 dagar

14-dagars testperiod!

Registrera dig nedan och få omedelbar tillgång till ett 14-dagarstest av Assist utan köptvång.

3