Håll mig uppdaterad

Gravesham och resan mot tillgänglighet

Gravesham och resan mot tillgänglighet

Engelska kommuner arbetar hårt på att göra sina digitala kanaler tillgängliga. Det beror bland annat på att EU-direktivet för webbtillgänglighet träder i kraft 23 september 2020. Webbdirektivet dikterar att ett brett spektrum av digitala medier och...

Webtillgänglighet i Frederikssund kommun

Webtillgänglighet i Frederikssund kommun

Frederikssund kommun befinner sig (i likhet med Europas övriga myndigheter) i en omställningsfas där digitalisering ska finnas med i hela processen från dokumentskapande till utgivning via onlineplattform. EU har med sitt webbtillgänglighetsdirektiv (2016/2102 av 26...

Upptäck dina möjligheter med Insight

Insight är din ingång till att veta mer om smartare digitala arbetsflöden med Microsoft Office och Office 365