Consensis och Dania Software offentliggör nytt partnerskap i Sverige

sep 9, 2020 | Pressmeddelanden

Dania Software, marknadsledaren inom standardlösningar för effektiv mallhantering och verktyg för skapande av tillgängliga dokument i Skandinavien och Storbritannien, och Consensis, specialist på dokumentmallar och teknik som förenklar arbetsprocesser för både användare och organisationen, är glada att tillkännagiva ett nytt samarbete i Sverige.

Det här partnerskapet låter de två företagen tillsammans skapa ännu starkare arbetsgångar och bana väg för en mer effektiv framtid i Sveriges offentliga sektor. 

Med Consensis omfattande kunskap och mångåriga erfarenhet av den offentliga sektorn i Sverige, och Dania Softwares marknadsledande mallösning (DynamicTemplate), förväntar vi oss att se ett fruktbart samarbete ta form den närmaste tiden.

Mads Rosén, Country Manager, Sweden & Norway på Dania Software säger följande om partnerskapet: 

”Vi är mycket entusiastiska över samarbetet med Consensis. Vår marknadsledande mallösning, DynamicTemplate, ska ut till alla svenska mallanvändare, och Consensis är en självklar språngbräda. De har haft stor framgång med uniForm, och alla kunder som använder uniForm kommer att se möjligheterna med DynamicTemplate. Vi har stor respekt för det arbete de redan lagt ner på utvecklingen av uniForm, och ser fram emot att förena våra utvecklingsresurser.” 

Åsa Boholm, VD på Consensis, har också hon stora förväntningar på det nya partnerskapet: 

”Vi ser DynamicTemplate som en särskilt lämplig och unik programvarulösning som både är ett totalt förverkligande och en vidareutveckling av de grundläggande idéerna bakom uniForm, och dessutom öppnar upp för användning av mallar via onlinelösningar som Office 365. Efterfrågan är stor i de många svenska kommunerna, som nu funderar på hur de kan få internet, mallar och säkerhet att förenas på bästa möjliga sätt. Vi ser ett stort behov och är glada över samarbetet med Dania Software.” 

Om Dania Software 

Dania Software har sin bakgrund i över 20 års erfarenhet av att utveckla digitaliseringslösningar och leverera till hundratals kunder i offentliga sektorer i Skandinavien och Storbritannien. Detta har gett Dania Software en djupgående inblick i offentliga organisationers arbetsgångar. Denna kunskap lägger grunden för att utveckla särskilt specialiserade digitala lösningar som förbättrar offentliga organisationers interna och externa kommunikation.

Dania Software förbättrar kvaliteten på skriftlig kommunikation med sina lösningar som frigör alla användare från tidskrävande pappersarbete och eliminerar manuella processer för att undvika onödig risk för fel.

Mer information finns på www.daniasoftware.com

Om Consensis 

Consensis är, med sina 18 år inom området, experter inom effektivisering av dokumentproduktion med hjälp av mallverktyg, samt användningen av ny teknik för optimering av arbetsgångar för både användare och organisationer. Consensis förmåga att uppnå de bästa lösningarna bygger på traditionell kunskap i kombination med ny teknik.

Consensis AB startade i april 2002 med sina två första kunder: Energimyndigheten och VINNOVA. Sedan dess har Consensis fått ett stort antal kunder över hela Sverige och positionerat sig som experter inom området. Consensis arbetar med effektivisering av dokumentproduktion – det internt utvecklade mallsystemet uniForm, användarsupport, upplärning och information samt internet/intranet.

Mer information finns på www.consensis.se

Vårt nyhetsbrev

Upptäck dina möjligheter med Insight

Insight är din ingång till att veta mer om smartare digitala arbetsflöden med Microsoft Office och Office 365