dania software a/s tar över aktiviteterna i team Data Solutions A/S

maj 27, 2019 | Pressmeddelanden

DANMARK, 27. MAJ 2019 – Den 30 juni 2019 tar dania software över och arbetar vidare med systerbolaget Team Data Solutions A/S alla aktiviteter.

Team Data Solutions har sedan 1998 varit marknadsledande inom telefonbaserade HelpDesk-lösningar. Övertagandet kommer att öka och bredda den redan välkänt höga servicenivån.

Team Data Solutions kunder kommer bemötas av samma yrkesmässiga expertkunskap, lugn och seriositet av samma medarbetare som tidigare, fast under dania software-paraplyet.

”Vi har haft stora framgångar med våra tillväxtinitiativ och dania software har ju blivit Team Data Solutions’ största kund. Så det var ett naturligt nästa steg att ta över och fortsätta vårt systerbolags aktiviteter för att därigenom stärka vårt helhetsfokus.”

Lars Hintze Andersen, CEO, partner, dania software a/s

Ledningen för dania software ser fram emot att ta över och fördjupa det fortsatt nära och positiva samarbetet med Team Data Solutions kundkrets.

Med vänlig hälsning
Lars Hintze Andersen
CEO, partner
dania software a/s

Vårt nyhetsbrev

Upptäck dina möjligheter med Insight

Insight är din ingång till att veta mer om smartare digitala arbetsflöden med Microsoft Office och Office 365