dania software ingår återförsäljaravtal med Kommuneforlaget i Norge

okt 13, 2015 | Pressmeddelanden

Avtalet med det norska programvaruföretaget Kommuneforlaget innebär att Kommuneforlaget med start den 1 januari 2016 kommer att marknadsföra och sälja mallösningen dynamictemplate till kommuner och offentliga verksamheter i Norge. Avtalet kommer att ge norska kommuner och offentliga förvaltningar stora besparingar i samband med dokumentproduktionen.

Varje år tar norska kommuner fram och skickar iväg tusentals brev, rapporter och andra dokument. För att styra denna dokumentproduktion använder en kommun allt från flera hundra till mer än ett tusen olika brevmallar. Men genom att använda dynamictemplate kan kommunerna minska antalet mallar till så få som fyra till åtta stycken.

dynamictemplate används av merparten av Danmarks kommuner, regioner, departement och andra offentliga förvaltningar. Förutom i Danmark har dania software levererat sin lösning till såväl engelska som svenska kommuner – och i Norge har lösningen redan implementerats i Kragerø kommun.

Avtalet omfattar även försäljning och marknadsföring av outlooksignature, en dynamisk och underhållsfri signaturlösning för Microsoft Outlook.

Thor Jørgen Kristiansen, verkställande direktör vid Kommuneforlaget säger:

”Vi ser dynamictemplate som en särdeles lämplig och unik programvarulösning som har potentialen att ge norska kommuner stora besparingar. Detta ligger i linje med vår affärsidé att vara kommunernas prioriterade samarbetspartner kring skapandet av enklare arbetsprocesser, snabbare ärendehantering och bättre styrning. Vi är glada för avtalet med dania software och ser fram emot samarbetet.”

Poul Skytte Madsen, Founding Partner & Director vid dania software uttalar sig också:

”Många kommuner använder fler än ett tusen mallar men med dynamictemplate räcker det med fyra, fem stycken. Vi har redan levererat lösningen till en dansk kommun som kunde minska antalet mallar från åtta tusen ner till enbart sex stycken! dynamictemplate fungerar på många kunskapssystem och rationaliserar och förenklar arbetsgångarna i dokumentproduktionen. Det ger stora besparingar för kommunerna.”

Fakta och kontaktinformation:
Kommuneforlaget är ledande leverantör av kunskaps- och informationsprodukter till den offentliga sektorn och levererar produkter som bidrar till bättre och effektivare arbetsgångar i norska kommuner.

Thor Jørgen Kristiansen
Administrerende direktør, Kommuneforlaget
Tlf.: +47 24 13 27 31

Lars Hintze Andersen
CSO, partner, dania software a/s
Tlf.: +45 58 50 30 30

Vårt nyhetsbrev

Upptäck dina möjligheter med Insight

Insight är din ingång till att veta mer om smartare digitala arbetsflöden med Microsoft Office och Office 365