dania software och Formpipe ökar effektiviteten hos svenska kommuner och myndigheter

maj 27, 2019 | Pressmeddelanden

DANMARK, MAJ 2019 – Det gläder dania software a/s att kunna annonsera ett strategiskt samarbete med den svenska ECM-leverantören Formpipe Software AB (ECM = Enterprise Content Management).

Formpipe är en marknadsledande leverantör av ECM-lösningar på den svenska marknaden. Formpipes produktportfölj är skräddarsydd för den offentliga sektorn, till vilken de bland annat levererar banbrytande ärende- och dokumenthanteringslösningar så som Platina och W3D3.

dania softwares dynamictemplate är det sista ledet i kundernas digitalisering som för samman ärende- och dokumenthanteringslösningarna med branschens mest använda mjukvarulösning: Microsoft Office. dynamictemplate används av 250 000 nöjda användare, som alla får en lösning som minskar kostnaderna och sparar in på medarbetarnas dyrbara tid.

Tack vare dynamictemplate kommer Formpipes svenska kunder uppleva en genomgående systematisering och effektivisering av sina arbetsprocesser genom garanterad automatisk styrning av standardiserat textinnehåll samt layout – varför använda 800 mallar, när det räcker med 5 för att få jobbet gjort?

”I och med det nya strategiska samarbetet på svensk mark, kommer vi kunna dra nytta av vårt redan solida samarbete med Formpipe. Tillsammans gör vi varandra bättre, och vi tvekar inte en sekund över att det kommer att vara till stor glädje för våra kunder!”
Lars Hintze Andersen, CEO & Partner, dania software a/s

dania softwares lösning för mallar, dynamictemplate, samt tilläggslösningar som outlooksignature, brandmanagement och accessibilityfixer, kan redan i dag köpas av Formpipes kunder. Vid köp av dania softwares lösningar kan svenska kunder förvänta sig professionella, kundorienterade verktyg från ett trovärdigt och seriöst danskt mjukvaruföretag med problemlösning i fokus. Lösningarna kommer ha en positiv mätbar effekt på medarbetarnas produktivitet och effektivitet genom att kraftigt förenkla arbetsprocessen.

”Korrekta utskick av information är A och O i en digitaliserad värld. Informationsutskick ska inte bara vara korrekta och i linje med riktlinjerna för varumärkets designprofil – utan också vara lätta och enkla för medarbetarna att generera och skicka ut. dania softwares lösningar kommer utan tvekan tillmötesgå dessa krav och mer därtill. Vi är säkra på att samarbetet kommer vara givande för våra kunder!”
Mauritz Wahlqvist, VP of BA public sector, Formpipe Software AB

Vårt nyhetsbrev

Upptäck dina möjligheter med Insight

Insight är din ingång till att veta mer om smartare digitala arbetsflöden med Microsoft Office och Office 365