dania software vinner stororder till norska statens departementssamarbete

sep 27, 2016 | Pressmeddelanden

dania software a/s, med bas i Slagelse i Danmark, har vunnit en stor offentlig upphandling som omfattar leverans och implementering av en programvarulösning för dokumentproduktion till norska statens departementssamarbete.

Departementenes Sikkerhets- og Serviceorganisasjon (DSS) i Norge, som sköter IKT-utveckling och drift för norska statens departementssamarbete, upprättade i september 2016 ett avtal med dania softwares norska återförsäljare Kommuneforlaget i Oslo. Leveransen kommer att införas och driftsättas hos DSS under innevarande år.

Programvarulösningen omfattar dania softwares huvudprodukt, mallösningen dynamictemplate, som med stor framgång marknadsförts och implementerats i en majoritet av alla danska kommuner de senaste åren.

”Det här är ett stort internationellt genombrott för dania software”, säger Lars Hintze Andersen, CSO och partner i dania software, och fortsätter: ”Efter de stora framgångarna på den danska hemmamarknaden har vi länge haft siktet inställt på övriga Skandinavien, och då speciellt Norge.Att då norska statens departementssamarbete väljer våra lösningar gör förstås Kommuneforlaget och oss extra stolta.Våra exportaktiviteter utvecklas fint, och framtiden ser lovande ut vad gäller våra förväntningar på de övriga marknader där vi nu är verksamma”.

Mer information finns på Kommuneforlagets hemsida www.kommuneforlaget.no samt dania softwares hemsida www.daniasoftware.com.

Vårt nyhetsbrev

Upptäck dina möjligheter med Insight

Insight är din ingång till att veta mer om smartare digitala arbetsflöden med Microsoft Office och Office 365