Danmark ligger i framkant vad gäller offentlig digitalisering i världen

aug 31, 2020 | Artiklar

För andra gången i rad tilldelas Danmark förstaplatsen som det land i världen som kommit längst med sin digitalisering av den offentliga sektorn. Det framgår i FN:s E-Government Survey 2020 som ges ut vartannat år. Det är en undersökning som mäter digitaliseringsnivån för offentliga sektorer i 193 länder.

Helhetsorienterad teknik är vägen framåt

Det är sättet som Danmark väljer att tackla offentlig digitalisering på som enligt rapporten från FN är det som gör den stora skillnaden. Digitaliseringsstrategin i Danmark är huvudsakligen baserad på att skapa en centraliserad informations- och kommunikationsteknik (IKT). Danmarks IKT binder samman de offentliga organisationerna genom att de alla delar och nyttjar samma data från samma plattform – som t.ex. Borger.dk, Sundhed.dk och Digital Post.

Centraliserad IKT gör det lätt för den offentliga sektorn att kommunicera organisationer emellan, vilket stärker arbetsgångar både internt och mellan kommuner. Andra länder nyttjar inte samma form av centraliserad IKT, och det kan därför vara svårt att skapa effektiva arbetsgångar för kommunikation över hela offentliga sektorn.

FN-rapporten berömmer dessutom Danmark för att ha medborgaren i centrum och ett stort fokus på digital inkludering. När all information och kommunikation går via digitala plattformar är det mycket enklare att se till att allt tillgängliggörs.

Effektiviseringens fundament

Men digitalisering av denna typ är inte något som byggs upp på en dag. Danmarks resa mot digitalisering påbörjades redan 1968 med introduktionen av det centrala personregistret (CPR). Alla medborgare tilldelades ett nummer att identifiera sig med, och därefter samlades alla data för varje individuell medborgare i registret. CPR utgjorde en av de hörnstenar som senare låg som grund till möjligheten att utveckla en digitaliseringsstrategi. Sedan dess har inte bara den offentliga sektorn, utan även medborgarna, anpassat sig efter en digital framtid.

Det var dock först 2011 som digitaliseringen på allvar satte sin prägel på hur den offentliga sektorn integrerades i medborgarnas vardag. Det var tillblivelsen av Digital Post som fundamentalt ändrade på hur det offentliga informerade och kom i kontakt med medborgarna.

Digital Post

Det blev ett lagkrav att alla medborgare och privata företag skulle kunna ta emot digital post från det offentliga. Lagkravet banade väg för att den digitala infrastrukturen skulle kunna blomstra, detta eftersom det offentliga nu kände sig tryggt med att kunna skicka ut brev digitalt. Offentliga organisationer fick samtidigt rätt verktyg av staten för att överföra sin kommunikation till ett digitalt format.

Det nya digitala formatet gjorde det möjligt att skicka digital post med ett enkelt klick, i stället för att handläggaren själv skulle skriva ut dokumentet och posta brevet manuellt.

Kombinationen av ett lagkrav om mottagande och en digital lösning i de offentliga organisationernas händer medverkade till att bana väg för att hela Danmarks digitala infrastruktur kunde utvecklas till vad den är i dag – på förstaplats i FN:s E-Government Survey.

Digital post har både gjort det lättare för medborgarna att få information och dessutom gett dem möjligheten att själva ta kontakt med det offentliga. Därtill är det värt att tillägga att digitaliseringen sparat många arbetstimmar och skapat luft i budgeten genom att effektivisera trivialt administrativt arbete. Den offentliga sektorn i Danmark sparar mer än 2 miljarder danska kronor om året. Ministerierna använder 30 % mindre tid till ärendehantering och har uppnått 96 % bättre transparens i de olika organisationerna.

En digitaliserad framtid i molnet

Danmarks digitaliseringsstrategi kommer utan tvekan fortsatt vara en frontlöpare på ett globalt plan. Det betyder att man alltid håller blicken riktad framåt och håller sig uppdaterad inom de senaste framstegen i den digitala världen. Automatisering av dokumentproduktion, särskilt i molnlösningar som Office 365, är ett av de områden som gradvist ökar allt eftersom åren går. Det är därför viktigt att förstå sig på vad molnet är och vilka möjligheter det kan skapa för en offentlig organisation, men man bör också göra sig uppmärksam på vilka fallgropar man bör undvika.

Digitalisering handlar om att skapa en offentlig sektor där smarta arbetsgångar skapar utrymme och tid till att kunna finnas tillhands där det behövs allra mest. Digitalisering är ett medel för att stärka och förbättra sin organisation – inte målet i sig.

Vårt nyhetsbrev

Upptäck dina möjligheter med Insight

Insight är din ingång till att veta mer om smartare digitala arbetsflöden med Microsoft Office och Office 365