Digital inkludering – Viktigt för en större målgrupp än du tror

maj 22, 2020 | Guest blog

Digital inkludering och webbtillgänglighet handlar om att visa hänsyn för att alla individer ska kunna delta aktivt i samhället på samma villkor som alla andra. Genom att sätta sig i någon annans sits får man större förståelse för betydelsen och omfattningen av det behov som finns av webbtillgängliga lösningar.

För offentliga organisationer är webbtillgänglighet inte något att ta ställning till, utan helt enkelt ett lagkrav. Det är annat för privata organisationer – de är inte bundna av lagstiftning och måste själva aktivt ta ställning till om de vill göra sina digitala plattformar webbtillgängliga.

Ett enkelt val

Beslutet om att bli webbtillgänglig är inte särskilt svårt att fatta. När du producerar innehåll som inte görs webbtillgängligt förhindrar du aktivt 15 % av världens befolkning, med andra ord 1 miljard människor, från åtkomst till dina digitala plattformar.

Denna stora grupp av personer som kan få användning av webbtillgängligt innehåll omfattar flera typer av funktionsnedsättningar, däribland: Auditiva, kognitiva och neurologiska funktionsnedsättningar, rörelsesvårigheter samt synsvårigheter, men också till exempel dina far- och morföräldrar. De kanske inte längre kan läsa det finstilta på webbplatser, eller har svårt att höra den podcast du skickat till dem.

Gruppen omfattar också din vän som har brutit sin handled och inte kan använda en datormus de närmaste veckorna. Det kan också vara du som försöker se en video på din telefon någonstans där du inte hör något på grund av bakgrundsljud.

Vissa av dessa personer är bara tillfälligt i behov av de funktioner som digital inkludering introducerar, men har inte mindre behov av webbtillgängligt innehåll än alla andra i gruppen. Det är viktigt i ett samhälle där merparten av tjänsterna är digitaliserade att tjänsterna är tillgängliga för alla som behöver dem.

Etik eller lag

23 september 2020 blir det obligatoriskt för alla offentliga organisationer att efterleva en uppsättning riktlinjer för webbtillgänglighet kallade WCAG 2.1. De har utvecklats av organisationen W3C. Även om det är obligatoriskt för offentliga organisationer är det som tidigare nämnt ett val för privata organisationer.

Oavsett om det är ett lagkrav eller inte, kan man ha svårt att rättfärdiga exkluderingen av 15 % av ens potentiella användare. En organisation som inte väljer webbtillgänglighet gör en stor grupp ur stånd att få åtkomst till standarduppgifter som personer utan funktionshinder får åtkomst till utan besvär. Om man inte arbetar mot en mer webbtillgänglig framtid, deltar man aktivt i att utesluta de personer som är i behov av att bli digitalt inkluderade.

Resan mot webbtillgänglighet tar tid, kräver planering och kostar pengar – men fördelarna det medför är större än de verkar. Ta den tid som behövs och gör den digitala världen till en bättre plats för alla.

14-dagars testperiod av Assist

Registrera dig nedan och få omedelbar tillgång till ett 14-dagarstest av Assist utan köptvång