Let’s improve productivity

Skapa smartare digitala arbetsflöden i Microsoft Office och Office 365 med DynamicTemplate och DynamicTemplate Cloud. Den dynamiska mallösningens många integrationer säkerställer felfritt innehåll och korrekta varumärkesprofiler i alla dokument och i alla system.

Kunder i hela Skandinavien och alla branscher

Höglandsförbundet logo

EN FLEXIBEL OCH DYNAMISK MALLÖSNING

Smartare digitala arbetsflöden med DynamicTemplate

N

Arbeta smartare digitalt

Automatiserad dokumentframställning, med rätt layout och innehåll, säkerställer ett tydligt språk – varje gång.

N

Öka effektiviteten

Förenkla underhållet av mallar i Microsoft Office och Office 365 och koppla data från dina affärssystem.

N

Skapa tillgängliga mallar

Alla medarbetare kan skapa tillgängliga dokument med dynamiska och automatiserade mallar.

N

Arbeta över alla system

Skapa felfria dokument var som helst och när som helst med mallösningen DynamicTemplate Cloud.

 

Funktioner

Mallösningen som ger dig maximal flexibilitet

Varför använda 800 mallar om man kan nöja sig med fem? Med DynamicTemplate kan du reducera dina mallar till ett absolut minimum. Allt dokumentinnehåll lagras nämligen centralt som byggstenar, vilket gör att ändringar bara behöver genomföras en gång för att slå igenom överallt.

Oavsett vilken avdelning eller funktion användaren tillhör, kommer mallen att anpassa mottagar- och avsändardata, logotyp, kampanjgrafik osv. till det aktuella sammanhanget. Integrationer säkerställer att data kan kopplas med alla system.

Centralt styrt innehåll och automatiserade arbetsflöden gör det enkelt att uppfylla alla krav i lagstiftningen och för varumärkespositioneringen.
De automatiserade flödena i mallarna hjälper användaren att slutföra uppgiften och minimera risken för fel.

Den intuitiva och kodfria designen säkerställer att användaren snabbt kan använda de tidsbesparande funktionerna. Det enkla användargränssnittet i Microsoft Office gör det möjligt för användarna att underhålla innehåll på ett decentraliserat sätt utan att behöva blanda in IT-avdelningen till vardags.

Få flera möjligheter

Regelmotor

Bygg logiska regler som automatiskt väljer, beräknar och infogar innehåll baserat på fördefinierade villkor – utan att använda någon kod.

E-utbildning

Erbjud användarna ett effektivt verktyg för utbildning, fortbildning och inskolning med intuitiva och spännande e-kurser. Exportera kurserna i SCORM-format och lägg in dem direkt i ert LMS.

Insight

Insight ger tillgång till utökad statistik med detaljerade användningsmönster på avdelnings- och användarnivå. Perfekt för uppföljning av organisatorisk implementering och realisering av ett affärsfall.

INTEGRATIONER TILL ALLT

Vår lista över integrationer växer konstant

Infoga data automatiskt från organisationens alla system med över 50 integrationer till ärende- och dokumenthanteringssystem, kunskapssystem, CRM-system, söktjänster och digitala posttjänster. Med DynamicTemplate kan dokument skapas och redigeras över alla system vilket förenklar arbetsflödena.

DynamicTemplates Cloud-API gör det också möjligt för alla andra system att integrera med DynamicTemplate och använda avancerad dokumentframställning helt utan att använda Microsoft Office.

Registrera dig för Insight

Insight är din ingång till att veta mer om smartare digitala arbetsflöden med Microsoft Office och Office 365

NÖJDA KUNDER

Det här säger våra kunder

"DynamicTemplate underlättar arbetet med dokumentmallar markant, och vi förväntar oss att få mycket effektivare rutiner internt samtidigt som stadens varumärke mot kommunens invånare och näringsliv förbättras."

 

Anethe Mannerhagen

Kanslichef, Västerås Stad

"Våra 1500 användare kan nu enkelt hitta alla riktiga mallar – och vi är garanterade en genomgående likadan grafisk design i alla kommunens utskick."

 

Morten Alm

IT chef, Assens Kommune

"När vi på Center for Social Service i Egedal Kommun implementerade DynamicTemplate och standardiserade centrets skriftliga beslut så halverades antalet klagomål! Dessutom sparar handläggarna väldigt mycket tid på att skriva och skicka ut brev med dynamictemplate nu när arbetssättet så märkbart har gjorts enklare."

 

Jan Falk

Gruppchef CSS, Egedal Kommune

"Vi valde att se på bästa praxis internationellt, och här stötte vi på DynamicTemplate-lösningen som nyligen har implementerats i vår kommun. Det är en win-win-lösning som både tillgodoser handläggarnas, invånarnas och kommunens behov, och vi förväntar oss goda resultat."

 

Nick Brown

Director og Fin. and Env., Gravesham Borough Council

"Efter implementeringen av DynamicTemplate används nu enbart en handfull Wordmallar i hela kommunen i förbindelse med ärendebehandling! Det underhåll som är nödvändigt kräver extremt lite av våra resurser jämfört med tidigare."

 

David Schjelde

Specialkonsulent, Hørsholm Kommune

"Efter införandet av DynamicTemplate används nu bara 6 stycken Wordmallar i hela kommunen för ärendehantering. Det nödvändiga underhållet av mallar är därför begränsat till en obetydligt liten uppgift!"

 

Ole Magnus Stensrud

Kommunchef, Kragerø Kommune

"DynamicTemplate har gett oss en säker och flexibel lösning i samband med framställandet av både elektroniska och fysiska brev. Doc2Mails gränssnitt gör det dessutom enklare att understödja elektronisk post."

 

Claus Huulgaard Sørensen

IT-konsulent, Aarhus Kommune

BLIXTSNABB IMPLEMENTERING

Så här enkelt kommer du igång med DynamicTemplate

i

01

Definiera behov

Med utgångspunkt från din designguide hjälper vi dig att fastställa vilka mallar du behöver.

02

Workshoppar

Med några få workshoppar på en halvdag vardera hjälper vi dina superanvändare att komma igång. Slutanvändarna behöver ingen utbildning i DynamicTemplate.

03

Förankring

När lösningen är i drift hjälper vi dig att följa upp förankringen i organisationen så att lösningen kan utnyttjas till fullo med maximal framgång.

LÖSNING FÖR ALLA PLATTFORMAR

DynamicTemplate lokalt och i molnet

Upptäck dina möjligheter med Insight

Insight är din ingång till att veta mer om smartare digitala arbetsflöden med Microsoft Office och Office 365