Läs våra  framgångshistorier

Senaste framgångshistorierna

Frederikssund Kommune realiserar fullständig webbtillgänglighet

Förra året besökte vi Kenneth Jensen, webbansvarig för Frederikssund Kommune, för att höra hur de planerade att hantera kraven om webbtillgänglighet, bl.a. genom att använda programvara som AccessibilityFixer. Då fick vi veta att deras ambition var att leva upp till...

Automatiserade dokument i Thisted Kommune

Dokumenthantering är för många stora organisationer en avgörande faktor för att vardagen ska fungera. Oavsett om det handlar om dokument som ska arkiveras, enkla brev som ska skrivas eller anteckningar och komplexa beslut – är det A och O att processen är effektiv och...

FOA effektiviserar arbetsgången med DynamicTemplate och Public 360

FOA är Danmarks tredje största fackförbund. Med sina fler än 175 000 medlemmar fördelade på 38 avdelningar är det alldeles uppenbart att FOA kommunicerar och skickar ut väldigt många dokument varje dag till sina många tusentals medlemmar. Som så många andra stora...

Gravesham och resan mot tillgänglighet

Engelska kommuner arbetar hårt på att göra sina digitala kanaler tillgängliga. Det beror bland annat på att EU-direktivet för webbtillgänglighet träder i kraft 23 september 2020. Webbdirektivet dikterar att ett brett spektrum av digitala medier och...

Webtillgänglighet i Frederikssund kommun

Frederikssund kommun befinner sig (i likhet med Europas övriga myndigheter) i en omställningsfas där digitalisering ska finnas med i hela processen från dokumentskapande till utgivning via onlineplattform. EU har med sitt webbtillgänglighetsdirektiv (2016/2102 av 26...

Fall efter sektor

Automatiserade dokument i Thisted Kommune

Automatiserade dokument i Thisted Kommune

Dokumenthantering är för många stora organisationer en avgörande faktor för att vardagen ska fungera. Oavsett om det handlar om dokument som ska arkiveras, enkla brev som ska skrivas eller anteckningar och komplexa beslut – är det A och O att processen är effektiv och...

Inga resultat hittades

Sidan du begärde kunde inte hittas. Försök förfina din sökning eller använd navigeringen ovan för att lokalisera inlägget.

Inga resultat hittades

Sidan du begärde kunde inte hittas. Försök förfina din sökning eller använd navigeringen ovan för att lokalisera inlägget.

Upptäck dina möjligheter med Insight

Insight är din ingång till att veta mer om smartare digitala arbetsflöden med Microsoft Office och Office 365