Läs våra  framgångshistorier

Senaste framgångshistorierna

DynamicTemplate samlar ärendebehandlingen i Kalundborg Kommune

Kalundborg Kommune Kalundborg Kommune omfattar det själländska nordvästra kustområdet och fungerar som ett aktivt handels- och hamncentrum i Danmark. De 3 800 kommunanställda har stora utmaningar med att uppnå en effektiv och enhetlig ärendebehandling för...

Bekymmersfri dokumenttillgänglighet i Ringkøbing-Skjern Kommune

Offentliga organisationer i hela EU har varit upptagna med att göra såväl sina webbplatser som dokument tillgängliga. När det gäller webbtillgänglighet i dokument är det många olika initiativ som säkerställer att organisationer kan komma i mål. Ringkøbing-Skjern...

Esbjerg Kommune ökar datasäkerheten med DynamicTemplate

Elektronisk ärendehantering erbjuder många fördelar men innebär också att man måste vara extra försiktig med hanteringen av känsliga personuppgifter när man skickar brev och dokument. Esbjerg Kommune har under lång tid använt de många synergifördelar som finns mellan...

Holstebro Kommune – E-learning skapar DynamicTemplate-experter

Holstebro Kommune i Danmark har liksom 75 % av alla danska kommuner valt att använda mallverktyget DynamicTemplate till att effektivisera sättet på vilket medarbetare skapar och skriver dokument. Med hjälp av effektiv e-learning har Holstebro Kommune skapat ett högst...

Frederikssund Kommune realiserar fullständig webbtillgänglighet

Förra året besökte vi Kenneth Jensen, webbansvarig för Frederikssund Kommune, för att höra hur de planerade att hantera kraven om webbtillgänglighet, bl.a. genom att använda programvara som Assist. Då fick vi veta att deras ambition var att leva upp till AAA-kraven...

Fall efter sektor

Automatiserade dokument i Thisted Kommune

Automatiserade dokument i Thisted Kommune

Dokumenthantering är för många stora organisationer en avgörande faktor för att vardagen ska fungera. Oavsett om det handlar om dokument som ska arkiveras, enkla brev som ska skrivas eller anteckningar och komplexa beslut – är det A och O att processen är effektiv och...

Gravesham och resan mot tillgänglighet

Gravesham och resan mot tillgänglighet

Engelska kommuner arbetar hårt på att göra sina digitala kanaler tillgängliga. Det beror bland annat på att EU-direktivet för webbtillgänglighet träder i kraft 23 september 2020. Webbdirektivet dikterar att ett brett spektrum av digitala medier och...

Webtillgänglighet i Frederikssund kommun

Webtillgänglighet i Frederikssund kommun

Frederikssund kommun befinner sig (i likhet med Europas övriga myndigheter) i en omställningsfas där digitalisering ska finnas med i hela processen från dokumentskapande till utgivning via onlineplattform. EU har med sitt webbtillgänglighetsdirektiv (2016/2102 av 26...

Inga resultat hittades

Sidan du begärde kunde inte hittas. Försök förfina din sökning eller använd navigeringen ovan för att lokalisera inlägget.

Inga resultat hittades

Sidan du begärde kunde inte hittas. Försök förfina din sökning eller använd navigeringen ovan för att lokalisera inlägget.

Upptäck dina möjligheter med Insight

Insight är din ingång till att veta mer om smartare digitala arbetsflöden med Microsoft Office och Office 365