Frederikssund Kommune realiserar fullständig webbtillgänglighet

jan 6, 2021 | Assist, Offentlig sektor

Förra året besökte vi Kenneth Jensen, webbansvarig för Frederikssund Kommune, för att höra hur de planerade att hantera kraven om webbtillgänglighet, bl.a. genom att använda programvara som Assist. Då fick vi veta att deras ambition var att leva upp till AAA-kraven inom webbtillgänglighet före 23 september 2020. Men hur har det gått för dem? Och är det överhuvud taget realistiskt att uppnå 100 % webbtillgänglighet på alla ens digitala kanaler?

Vi har följt upp med Kenneth Jensen och undersökt hur de har lyckats med sin stora ambition.

Redan under 2019 var Frederikssund Kommune på väg att bli en av Danmarks första kommuner som kunde ståta med att leva upp till AAA-kraven i WCAG 2.1. Frederikssund Kommune hade skapat en detaljerad plan för hur deras digitala kanaler och dokument skulle göras tillgängliga. Med en fastställd plan och en uppsättning nödvändig programvara som hävstång, kände de sig redo att genomgå en riktig AAA-utvärdering.

Förståelse främjar engagemang

Kenneth Jensen rekommenderar att man först och främst ser till att alla användare är insatta i vad som ligger till grund för webbtillgänglighetskraven och den nya teknik som måste tas i bruk. Genom att skapa förståelse för utmaningen kan man som medarbetare få en glimt av en mission. En mission som handlar om något större än lagstiftning – att alla ska kunna få tillgång till samma information på lika villkor.

Men för att engagera alla medarbetare i den missionen är utförandet A och O. Kenneth Jensen använde sig av ett antal initiativ för att stärka engagemanget och intresset i webbtillgänglighet över hela Frederikssund Kommune, och uppmanade på så vis medarbetarna att ta till sig den nya tekniken.

”Tekniken är nödvändig för att förankra en ändring i sättet medarbetarna arbetar på. Först när man har rätt teknik kan man börja skapa nya arbetsgångar och ändra ’mindsetet’ i organisationen.”

Kenneth Jensen, webbansvarig, Frederikssund Kommune

Jesper Holten, IT-politisk konsult från Dansk Blindesamfund, gjorde ett digitalt besök hos Frederikssund Kommunes många avdelningar. I en video demonstrerade Jesper Holten de utmaningar som blinda och svagsynta upplever i sin vardag. Dokument och webbplatser kan nämligen snabbt bli till labyrinter när de inte lever upp till webbtillgänglighetskraven.

Teknik som hävstång

Det första steget var att ge kunskap om de utmaningar som personer med funktionsnedsättningar möter varje dag. För även om Frederikssund Kommune tog udden av utmaningen med förhandsuppmärkta dokumentmallar, var det fortfarande en bra bit kvar till att uppfylla AAA-kraven. Med sin nya förståelse för ett osynligt problem behövde medarbetarna bara introduceras för det verktyg som skulle lösa de sista utmaningarna i deras dokument.

En kort video på under tre minuter delades på kommunens intranät och introducerade medarbetarna till Assist. Verktyget skannar dokument, pekar ut fallgroparna och hjälper användaren att ”reparera” ett otillgängligt dokument. Verktyget är semi-automatiskt, vilket innebär att användaren inte behöver utbildning i varken Microsoft 365 eller riktlinjerna för WCAG.

”Assist var viktigt för vår resa mot AAA-tillgänglighet. Programvaran gjorde det möjligt att skapa tillgängliga dokument med 1–2 klick – utan omfattande kunskap om varken lagstiftning eller funktioner i Microsoft 365.”

Kenneth Jensen, webbansvarig, Frederikssund Kommune

Är 100 % tillgänglighet verkligen möjligt?

Webbplatser och dess innehåll utvecklas ständigt, vilket betyder att det hela tiden tillförs nytt material som ska märkas korrekt och göras tillgängligt för att upprätthålla den höga nivån av webbtillgänglighet.

Frederikssund Kommune har nått nya höjder inom webbtillgänglighet och med Assist är de på väg att infria sitt mål om 100 % webbtillgängliga dokument. Även om det fortfarande finns en del att göra närmar de sig snabbt ett mål som för inte så länge sedan verkade mycket ambitiöst. I dag är det bara en tidsfråga innan de kommer i ordning med alla sina dokument.

”Assist har varit instrumentalt för att infria våra ambitioner om att uppfylla AAA-kraven.”

Kenneth Jensen, webbansvarig, Frederikssund Kommune

Vårt nyhetsbrev

Upptäck dina möjligheter med Insight

Insight är din ingång till att veta mer om smartare digitala arbetsflöden med Microsoft Office och Office 365