God jul önskar Dania Software

dec 16, 2020 | Nyheter, Nyhetsbrev

Året som gått

Året är snart till ända, och vi på Dania Software vill ta tillfället i akt och skicka iväg årets sista nyhetsbrev.

Det gångna året har varit annorlunda, men också mycket spännande. Under årets gång har vi deltagit i och själva hållit ett stort antal digitala evenemang och möten – och trots detta nya format, som vi alla snabbt fick vänja oss vid, är det med stor glädje som vi har kunnat hälsa många nya kunder i Danmark, Norge, Sverige och England välkomna.

Den goda tillväxt vi har sett över alla marknader har medverkat till att vi också har vuxit internt med ett antal nya medarbetare, och vi ser fram emot att fortsätta på samma kurs under det kommande året.

Här nedan vill vi passa på att sammanfatta årets största höjdpunkter. Vi önskar er en god jul och ett gott nytt år – och ser fram emot att träffa er alla igen under 2021.

Lars Hintze Andersen, CEO, partner, Dania Software A/S

En helt ny upplevelse – samma Dania Software

Dania Software har de senaste åren fått ordentligt med luft under vingarna på vår tillväxtresa, såväl nationellt som internationellt. Som ett resultat av att vi vuxit lanserade vi i april ett helt nytt varumärke och en ny webbplats, samt ett antal helt nya värdeskapande åtgärder.

Vår önskan om att dela våra kunders framgångsberättelser och erfarenheter har hjälpt till att sätta fokus på lärande och kunskapsdelning. Därför har vi skapat ett bibliotek som vi fyllt med cases, guider och artiklar, som ger möjlighet att lära sig mer om både smartare arbetsgångar och dokumenttillgänglighet.

Vi är också stolta över att ha lanserat vår nya danska webbserie Discover – ett kundburet evenemang där en gäst bidrar med ett lärorikt inslag om sin användning och erfarenhet av våra lösningar. Vi har blivit särskilt glada över den stora uppbackning och positiva feedback som uppkommit i samband med de första avsnitten av Discover, och vi ser fram emot att framställa fler avsnitt av Discover under det kommande året.

Banbrytande programvara öppnar upp för ärende- och dokumenthanteringslösningar i molnet

I år har vi på allvar siktat mot skyarna och fått upp de första Dania Software-kunderna i molnet med DynamicTemplate Cloud och Connect 365.

Det var med stort nöje som vi under Devoteams ESDH-konferens (ärende- och dokumenthanteringslösning konferens) i Danmark den 26 november 2020 presenterade ett komplett och säkert dokumentskapande i molnet.

För första gången var det möjligt att visa en nära integration mellan ett ärende- och dokumenthanteringssystem och en plattformsoberoende mallösning i molnet, samt efterföljande redigering av dokument i onlineutgåvan av Microsoft 365. Detta är saker som man bara kunde drömma om för ett år sedan. 

Vår presentation var ett resultat av ett nära samarbete om integrationsutvecklingen mellan SBSYS, DynamicTemplate Cloud och Connect 365. DynamicTemplate Cloud och Connect 365 kan integreras med alla ärende- och dokumenthanteringssystem, och vi ser fram emot att sprida lösningen till ännu fler kunder under det kommande året.

Udvidelse af vores internationale partnernetværk

Under 2020 har vi utökat vårt partnernätverk, både i Skandinavien och på andra sidan av Nordsjön, mer specifikt i England. Vi är stolta över att ha ingått nya partnerskap med mallspecialisterna Consensis i Sverige, tech-giganten inom den engelska offentliga sektorn CDW UK och det senaste tillskottet Socitm, som är det primära kunskapscentret för den engelska offentliga sektorn och som hjälper dem med innovation, teknik och modernisering.

Om du inte redan har läst våra artiklar och guider om webbtillgänglighet, finns dem nu att tillgå i Socitm´s Resource Hub.

God jul och gott nytt år🎄

Från oss alla till er alla – en riktigt god jul och ett gott nytt år. Tack för ert stöd, deltagande och engagemang under årets gång. Vi ser fram emot ett fortsatt gott samarbete under 2021.

Vårt nyhetsbrev

Upptäck dina möjligheter med Insight

Insight är din ingång till att veta mer om smartare digitala arbetsflöden med Microsoft Office och Office 365