När är man tillräckligt webbtillgänglig?

maj 4, 2020 | Artiklar

Webbtillgänglighet kan göras överskådligt och enkelt att förhålla sig till. Särskilt om man har koll på när ens organisation faktiskt uppfyller de krav som ställs av Europaparlamentet.  

Det är till exempel viktigt att vara uppmärksam på de olika nivåerna av webbtillgänglighet. Det ställs olika krav beroende på om man är en offentlig organisation, tar emot statligt stöd eller är ett privat företag. En stor del av befolkningen är beroende av olika hjälpmedel såsom skärmläsere för att kunna använda internet eller läsa dokument och PDF:er. När man är beroende av en skärmläsare kan man få det riktigt svårt att utföra helt vanliga vardagssysslor som att fylla i ett formulär, kolla sin digitala post och leta upp öppettider. Därför bör webbtillgänglighet, lagstiftning eller inte, implementeras på alla webbplatser och i alla dokument och PDF:er – så att alla kan hänga med. 

Utöver offentliga organisationer omfattar lagstiftningen också A-kassor, eftersom de är organisationer med statligt stöd och har inflytande på arbetsmarknaden.

  
Det betyder att privata företag strängt taget inte behöver efterleva WCAG 2.1, men att göra det har stora fördelar eftersom webbplatser och dokument då tillgängliggörs för en stor del av befolkningen som annars skulle förbli exkluderad.  

WCAG 2.1 är standarden för webbtillgänglighet, och bygger på fyra grundprinciper. En webbplats och dess innehåll ska vara:  

  • Förnimbart 
  • Hanterbart 
  • Förståbart 
  • Robust

Dessa fyra huvudprinciper har var och en flera följdkriterier som är indelade i tre nivåer. A-krav, AA-krav och AAA-krav.

Ett exempel kan vara en video med ljud på din webbplats. Enligt följdkriterie 1.2.2 är det nödvändigt att ha undertexter på den inspelade videon för att leva upp till A-kravet. Därutöver kan man dessutom leva upp till AA-kravet (1.2.4) om man också har undertexter till livesändningar. För att uppfylla AAA-kravet (1.2.6) är det nödvändigt att videor med ljud också teckenspråkstolkas och inte bara har undertexter. Det är viktigt att komma ihåg att AAA-krav kan vara svåra att uppnå, och det förväntas därför inte, men om man vill göra en extra insats är det naturligtvis alltid välkommet.

Däremot är AA-krav nödvändiga och lagstadgade för alla offentliga organisationer och organisationer med statligt stöd.  De flesta organisationer som omfattas av WCAG-standarden bör som minst leva upp till både A-krav och AA-krav. Anledningen till att man inte kräver att organisationer lever upp till AAA-krav är att det kan begränsa organisationers möjlighet att uttrycka sig på ett korrekt och exakt sätt. Till exempel kan många specialiserade och tekniska texter inte leva upp till följdkriterie 3.1.5 vad gäller läsnivå. Det beror på att texten måste vara på en läsnivå motsvarande den som förväntas hos elever i nionde klass för att kunna godkännas som ett uppfyllt AAA-krav.

Om ni är en offentlig organisation eller tar emot statligt stöd måste du leva upp till AA-krav

Du bör i lugn och ro sätta dig in i alla A-krav och AA-krav och ta reda på hur du optimerar din organisation för att leva upp till WCAG vad gäller både A- och AA-krav. Det är också en bra idé att kika på AAA-kraven för att förstå de begränsningar som användare kan uppleva även om man lever upp till AA-krav.

Är ni ett privat företag? Då kan det löna sig ordentligt att implementera webbtillgänglighet. Det är så mycket som uppemot 20% av befolkningen som är i behov av tillgängliggjorda dokument och webbplatser, vilket ger er som företag en större målgrupp. Privata företag som arbetar i samarbete med det offentliga eller som tillverkar mjukvarulösningar till det offentliga, behöver säkerställa att den lösning de levererar lever upp till WCAG-standarden.

Om du har en känsla av att du har gjort det du kan men ändå har frågor om hur du uppfyller kraven i WCAG, kan det vara en bra idé att skaffa sig programvara som enkelt säkerställer att dina webbplatser och dokument är webbtillgängliga.

Niels B. Johansen
CTO, partner

14-dagars testperiod av Assist

Registrera dig nedan och få omedelbar tillgång till ett 14-dagarstest av Assist utan köptvång