Ny vd i dania software a/s

dec 12, 2016 | Pressmeddelanden

Från den 1 januari 2017 kommer Lars Hintze Andersen (31), CSO och partner i dania software a/s, att vara bolagets nya verkställande direktör. Lars går samtidigt in i bolagets styrelse.

Lars efterträder Poul Skytte Madsen, som från samma datum tar över posten som styrelseordförande i dania software a/s.

Lars är HTX-student (Højere Teknisk Eksamen) från Selandia i Slagelse och har även en fil. kand. i företagsekonomi/företagsledning från Roskilde Universitet (MSSc in Economics and Business Administration).

2012 började Lars arbeta på dotterbolaget Team Data Solutions A/S som försäljnings- och marknadsdirektör, och när programvarubolaget dania software a/s grundades den 1 januari 2015 följde Lars med som CSO och medägare av det nya bolaget.

Företagets framtida ledarteam består dessutom av Niels B.Johansen (48), CTO och partner, som tillsammans med direktör Poul Skytte Madsen startade Team Data Support A/S 1998.

Vårt nyhetsbrev

Upptäck dina möjligheter med Insight

Insight är din ingång till att veta mer om smartare digitala arbetsflöden med Microsoft Office och Office 365