Nyhetsbrev Juni 2019

jun 1, 2019 | Nyhetsbrev

Deltagande i Offentliga Rummet

dania software hade nöjet att få delta i Offentliga Rummet i Västerås 10–12 juni 2019. Konferensens huvudämne var ”smartare välfärd” och däribland digitalisering direkt riktad mot kommuner. Konferensen var full av intressanta presentationer – det var särskilt DIGGs Tommy Olsson, specialist inom webbtillgänglighet, som gjorde ett starkt intryck. Tommy Olsson underströk att webbtillgänglighet inte är ett val, det är lagstadgat – och är här för att stanna.

dania softwares CEO, partner Lars Hintze Andersen samt försäljningsansvarige Magnus Nussdorfer befann sig i lokalerna och hade konstruktiva och rådgivande dialoger med kommuner och myndigheter om webbtillgänglighet och effektiv mallstyrning.

Vill du diskutera och få information om hantering av webbtillgänglighet i dokument, kan Magnus Nussdorfer kontaktas via mejl på: mn@daniasoftware.com.

Webbtillgänglighet och Frederikssund kommun

DIGG har meddelat att webbdirektivet träder i kraft som lagstiftning 1 juni 2019 i Sverige. Därför har vi i samarbete med Kenneth Jensen, webbmaster för Frederikssund kommun, Danmark, tagit fram ett ”customer case” om Frederikssund kommun och deras hantering av webbtillgänglighet. Det kommer förhoppningsvis utgöra en inspirationskälla för andras arbete med webbtillgänglighet.

Här är ett kort utdrag från vårt customer case:

”Vår ambition är att vara 100 % AAA-compliant inom webbtillgänglighet före september 2020. Även om det är ett ambitiöst mål så är det i verkligheten den bästa vägen framåt, för jag tvekar inte över att det inom loppet av bara ett par år ställs krav på ett AAA-betyg och de extra kostnaderna för att efterleva AAA-kraven är minimala.”
Kenneth Jensen, webbansvarig, Frederikssund kommun

dania softwares kundbas breddas

Det gläder oss att kunna välkomna våra nya kunder:

  • Udlændinge- og Integrationsministeriet (Danmarks svar på Migrationsverket) som har köpt dynamictemplate-lösningen.
  • Albertslund kommun (Danmark) som nu har fått sin accessibilityfixer-lösning levererad.
  • Dansk Arbejdsgiverforening (Danmark) som har köpt outlooksignature-lösningen.

Glad sommer

dania software önskar kunder, samarbetspartner och läsare en riktigt glad sommar.

Vårt nyhetsbrev

Upptäck dina möjligheter med Insight

Insight är din ingång till att veta mer om smartare digitala arbetsflöden med Microsoft Office och Office 365