Nyhetsbrev November 2019

nov 1, 2019 | Nyhetsbrev

Stort intresse för Connect 365

Det är bara två månader sedan vår nya integrationsplattform för systemleverantörer, Connect 365, såg dagens ljus, och lösningen har redan från start upplevt stor aktivitet. Flera samarbetspartner har visat intresse, och vissa har redan börjat testa dokumentredigering i Office Online i deras befintliga system.

T.ex. håller Formpipe, en leverantör av ärende- och dokumenthanteringslösningar, på att testa Connect 365 i sin Acadre-lösning. De har redan kommit så långt att besökare på deras Impuls 2019-evenemang i början av november kunde uppleva redigering direkt i Office Online från Acadre.

Vänligen kontakta vår Magnus Nussdorfer, försäljningsansvarig, på mn@daniasoftware.com för mer information om Connect 365.

accessibilityfixer utökas med PowerPoint och Excel

Under de kommande åren måste större delar av offentliga webbplatser vara helt tillgängliga i enlighet med EU:s webbtillgänglighetsdirektiv, och ämnet får ökad uppmärksamhet inom de europeiska offentliga sektorerna.

Det märker vi också genom att vårt webbtillgänglighetsverktyg accessibilityfixer hela tiden genererar fler och fler hänvändelser från både nya och befintliga kunder som vill skapa tillgängliga dokument och PDF:er i Word.

Det ökade intresset har gjort att vi nu bygger ut lösningen för att också omfatta PowerPoint och Excel. Därmed blir det enkelt och säkert att märka upp  presentationer och kalkylblad och konvertera dem till fullt tillgängliga PDF:er, klara att publiceras online.

Vi lanserar den uppdaterade versionen av accessibilityfixer före årsskiftet, både som standalone-verktyg för Office och som en del av dynamictemplate, men ni kan redan nu få mer information om de kommande förbättringarna genom att höra av er till vår Magnus Nussdorfer, försäljningsansvarig, på mn@daniasoftware.com.

Nya partnerskap stärker webbtillgängligheten på den engelska marknaden

På dania software arbetar vi målinriktat med att öka vår aktivitet på den engelska marknaden. Därför gläder det oss att kunna meddela att vi har ingått hela två nya partnerskap med Sitemorse respektive Recite Me.

Sitemorse är en pionjär inom automatiserad kvalitetssäkring av ”web compliance” och webbtillgänglighet, och deras opartiska ”State of the Nation”-rapporter sätter hela tiden fokus på behovet av ökad webbtillgänglighet hos den offentliga sektorn.

Genom samarbetsavtalet kommer Sitemorses kunder framöver presenteras för dania software när deras webbplats behandlas, eftersom vår accessibilityfixer löser många av de utmaningar med dokumenttillgänglighet som Sitemorses rapporter ofta utreder.

Recite Me utvecklar hjälpmedel för webbplatser som låter besökaren justera och visa innehållet efter sitt eget personliga tillgänglighetsbehov.

Tack vare det nya partnerskapet kan Recite Me erbjuda accessibilityfixer som en del av deras produktpaket. Därmed kan kunderna försäkra sig om att alla online-dokument är uppmärkta, så skärmläsaren från Recite Me kan återge innehållet korrekt. 

Vi ser fram emot samarbetet med dem bägge och att sätta webbtillgänglighet på dagordningen hos den offentliga sektorn.

Vårt nyhetsbrev

Upptäck dina möjligheter med Insight

Insight är din ingång till att veta mer om smartare digitala arbetsflöden med Microsoft Office och Office 365