Nyhetsbrev Oktober 2019

okt 1, 2019 | Nyhetsbrev

Tillgänglighet dominerade eFörvaltningsdagarna 2019

Den 9-10 oktober medverkade vi på eFörvaltningsdagarna, där webbtillgänglighet var årets absolut största samtalsämne. Det medförde naturligtvis ett stort intresse för vår accessibilityfixer-lösning, som har just syftet att säkerställa tillgängliga PDF-filer och dokument.

Därutöver hade vi många positiva samtal och diskussioner om dynamictemplate Cloud, vår nya lösning för mall- och innehållshantering i molnet, som många kunder ser fram emot att ta i bruk under det nya året.

På mässan upplevde vi också stor framgång med vårt seminarium där Magnus Nussdorfer, försäljningsansvarig, berättade om webbtillgänglighetdirektivets praktiska utmaningar. Med utgångspunkt i en demo av accessibilityfixer, lärde sig de många deltagarna hur verktyget enkelt kan implementeras med befintliga arbetsprocesser, vilket har gett goda resultat i både danska och svenska kommuner.

Om du inte hade möjlighet att delta på mässan, eller skulle vilja få ännu en demonstration av accessibilityfixer, kan du kontakta Magnus Nussdorfer på mn@daniasoftware.com.

Kunskapsseminarium på den danska ambassaden

Den 19 november 2019 är vi medarrangör på kunskapsseminariet ”Inkluderande digitalisering” på den danska ambassaden i Stockholm.

Seminariet fokuserar på webbtillgänglighet och sammanställer erfarenheter, överväganden och praktiska åtgärder från utvalda danska och svenska myndigheters förberedelser inför webbtillgänglighetsdirektivet. 

Dagen bjuder på anföranden från Tommy Olsson, DIGG, om arbetet med webbtillgänglighet och vikten av inkluderande digitalisering, och Kenneth Jensen, Frederikssund Kommune i Danmark, om hur Frederikssund rent praktiskt löser utmaningen med att bli AAA-compliant.

Om du är webb- eller kommunikationsansvarig i din organisation och är intresserad av att delta i seminariet, ser vi fram emot att du hör av dig till vår Magnus Nussdorfer på mn@daniasoftware.com.

Fokus på kunder

Hos dania software sätter vi högt pris på dialogen med våra kunder, och vi är alltid öppna för nya idéer och förslag som kommer ur vår gemensamma dialog. T.ex. har vi efter önskemål från våra kunder, nyligen utökat vårt samarbete med den danska systemleverantören EG i omfattande skala, vilket hittills har resulterat i en uppdaterad integration.

Därför är vi också alltid glada över att kunna presentera nya kunder, som i den här omgången är:

  • De 5 Socialtilsyn (Danmark), som snart får en dynamictemplate-lösning.
  • Tønder Kommune (Danmark), som har köpt en accessibilityfixer-lösning.

Vi hälsar våra nya kunder välkomna och ser from emot ett bra samarbete framöver.

Vårt nyhetsbrev

Upptäck dina möjligheter med Insight

Insight är din ingång till att veta mer om smartare digitala arbetsflöden med Microsoft Office och Office 365