Nytt bolag för att styrka softwareutvecklingen

jan 27, 2015 | Pressmeddelanden


TDS stiftar nytt bolag för att styrka softwareutvecklingen. Den 1 januari 2015 är alla utvecklingsaktiviteter och -projekt samlat i bolaget: dania software a/s

Förutom huvudägaren Team Data Solutions A/S är CSO Lars Hintze Andersen samt software engineer Mikkel Petersen nya bolagsägare.

Anställda som hittills har varit sysselsatta med programvaruutveckling i Team Data Solutions A/S är flyttat till dania software a/s. Alla produkträttigheter och skyldigheter gentemot kunder, affärskontakter och samarbetspartners tas också över av det nya bolaget.

Ledningen för dania software a/s består från den 1 januari 2015 av Founding partner & director Poul Skytte Madsen, CTO, partner Niels B. Johansen samt CSO, partner Lars Hintze Andersen.

Lokaliseringen av programvaruutveckling i det nya dotterbolaget ska ses som en del av den kraftigt stigande försäljnings- och exportverksamheten till följd av utvecklingen och lanseringen av ett antal programvaror, däribland dynamictemplate, som framgångsrikt har sålts till och införlivats i mer än hälften av alla danska kommuner, och som nu marknadsförs i Norge.

Med inrättandet av den nya bolaget läggs grunden för en mer målinriktad och fokuserad säljutveckling, som inledningsvis koncentreras till de övriga nordiska marknaderna samt Storbritannien.

Alla kända servicefunktioner kopplade till TDS HelpDesk och TDS VidenDesk i Team Data Solutions A/S förblir oförändrade, precis som huvudkontoret för de två bolagens verksamhet kommer att förbli Pilegaarden, Strandvejen 111, 4200 Slagelse.

Observera dock följande telefonnummer och webbadresser:

Team Data Solutions A/S
www.teamdata.dk
tlf: +45 58 58 07 07

dania software a/s
www.daniasoftware.com 
tlf: +45 58 50 30 30

För ytterligare information kan direktören Poul Skytte Madsen kontaktas via telefon +45 58 58 07 07.

Vårt nyhetsbrev

Upptäck dina möjligheter med Insight

Insight är din ingång till att veta mer om smartare digitala arbetsflöden med Microsoft Office och Office 365