Let’s improve 
signatures

OutlookSignature säkerställer automatisk enhetlighet för alla e-postsignaturer i Microsoft Outlook och Office 365. Signaturen skapas dynamiskt från användarens profil och visas i mejlet innan du skickar det.

Kunder i hela Skandinavien och alla branscher

Höglandsförbundet logo

PROFESSIONELLT OCH ENHETLIGT UTTRYCK

Signaturlösning för alla plattformar

N

Stärk ditt varumärke i e-postmeddelanden

Med Dania Softwares signaturlösning får alla användare automatiskt en eller flera dynamiska signaturer.

N

Minimera underhållet

Signaturen byggs upp med dynamiska element som exempelvis text, logotyp och kampanjgrafik som automatiskt fylls i baserat på data från AD och Azure AD.

N

Få en driftsäker lösning

OutlookSignature är en driftsäker lösning där alla signaturer infogas i användarens e-postmeddelande för kontroll innan det skickas.

N

Gör det enkelt för alla

Nya medarbetare tilldelas automatiskt relevanta signaturer, och när det sker uppdateringar rullas de ut automatiskt.

 

FÖRDELAR OCH FUNKTIONER

Flexibel och dynamisk signaturlösning för hela Office 365

OutlookSignature använder användaruppgifter från AD eller Azure AD för att infoga dynamiska element som exempelvis avdelningsnamn, kontaktuppgifter, logotyp, ansvarsfriskrivning och annan kampanjgrafik.

OutlookSignature använder en unik teknik för att skapa dynamiska signaturer och göra dem synliga i användarnas e-postmeddelanden innan de skickas. Lösningen har utvecklats med särskilt fokus på Microsoft Outlook och löser uppgiften direkt i din miljö utan omdirigering av e-postmeddelanden.

 

Med OutlookSignature finns möjlighet att använda en särskild intern signatur där onödig grafik och text har tagits bort för att göra den interna korrespondensen mer överskådlig. Dessutom tar OutlookSignature hänsyn till svarsmeddelanden genom att automatiskt undvika upprepning av onödig grafik.

OutlookSignature installeras hos användarna som ett MSI-installationspaket för Outlook-klientapplikationerna eller via manifestfilen i Office 365 Tenant. Därifrån sker allt automatiskt, och IT kan fokusera på andra uppgifter.

NÖJDA KUNDER

Både stora och små organisationer använder våra lösningar till stor belåtenhet

"DynamicTemplate underlättar arbetet med dokumentmallar markant, och vi förväntar oss att få mycket effektivare rutiner internt samtidigt som stadens varumärke mot kommunens invånare och näringsliv förbättras."

 

Anethe Mannerhagen

Kanslichef, Västerås Stad

"Våra 1500 användare kan nu enkelt hitta alla riktiga mallar – och vi är garanterade en genomgående likadan grafisk design i alla kommunens utskick."

 

Morten Alm

IT chef, Assens Kommune

"När vi på Center for Social Service i Egedal Kommun implementerade DynamicTemplate och standardiserade centrets skriftliga beslut så halverades antalet klagomål! Dessutom sparar handläggarna väldigt mycket tid på att skriva och skicka ut brev med dynamictemplate nu när arbetssättet så märkbart har gjorts enklare."

 

Jan Falk

Gruppchef CSS, Egedal Kommune

"Vi valde att se på bästa praxis internationellt, och här stötte vi på DynamicTemplate-lösningen som nyligen har implementerats i vår kommun. Det är en win-win-lösning som både tillgodoser handläggarnas, invånarnas och kommunens behov, och vi förväntar oss goda resultat."

 

Nick Brown

Director og Fin. and Env., Gravesham Borough Council

"Efter implementeringen av DynamicTemplate används nu enbart en handfull Wordmallar i hela kommunen i förbindelse med ärendebehandling! Det underhåll som är nödvändigt kräver extremt lite av våra resurser jämfört med tidigare."

 

David Schjelde

Specialkonsulent, Hørsholm Kommune

"Efter införandet av DynamicTemplate används nu bara 6 stycken Wordmallar i hela kommunen för ärendehantering. Det nödvändiga underhållet av mallar är därför begränsat till en obetydligt liten uppgift!"

 

Ole Magnus Stensrud

Kommunchef, Kragerø Kommune

"DynamicTemplate har gett oss en säker och flexibel lösning i samband med framställandet av både elektroniska och fysiska brev. Doc2Mails gränssnitt gör det dessutom enklare att understödja elektronisk post."

 

Claus Huulgaard Sørensen

IT-konsulent, Aarhus Kommune

Få kontroll över dina signaturer

Kontakta oss för en oförpliktigande genomgång av möjligheterna i OutlookSignature.