Meningsfulla partnerskap

Hos ett framgångsrikt internationellt programvaruföretag!

Bli en del av en gemenskap som bygger på marknadsledande lösningar och skapa de bästa förutsättningarna för dina kunder. Som en del av Dania Software kan du förvänta dig stor tillit, jämställt partnerskap och möjligheter att utveckla din potential.

N

Vi erbjuder marknadsledande lösningar

N

Vi förbättrar din konkurrensförmåga

N

Vi erbjuder flera nivåer av partnerskap

Countries that Dania Software Operates In

Consensis

Consensis är, med sina 18 år inom området, experter inom effektivisering av dokumentproduktion med hjälp av mallverktyg, samt användningen av ny teknik för optimering av arbetsgångar för både användare och organisationer. Consensis’ förmåga att uppnå de bästa lösningarna bygger på traditionell kunskap i kombination med ny teknik. 

Consensis arbetar med mallsystem som innehåller strategier, metoder och verktyg som säkerställer enhetlighet i dokument och samtidigt effektiviserar dokumentproduktionen. Med mallsystem kan du enkelt skapa attraktiva dokument med hjälp av mallar för Word, Excel och PowerPoint.

Affärspartnerskapet mellan Consensis och Dania Software består närmare bestämt av ett partnerskap med den svenska avdelningen. Här implementeras Dania Softwares lösningar för att effektivisera den svenska offentliga sektorn.

Deras kunder i Sverige är dokumentintensiva organisationer som ofta har kontor som ligger geografiskt spridda och därför har ett behov av – eller krav på – en effektiv arbetsmetod när det kommer till dokumentproduktion.
Consensis AB Logo

Formpipe

Med sina rötter från 90-talet arbetar programvaruföretaget Formpipe inom offentlig sektor, och globalt dessutom inom privat sektor. Formpipe levererar programvara som säkerställer en komplett lösning för digital administration.

Information är en tillgång som växer med rasande fart, vilket kan skapa fantastiska möjligheter. Men detta kan också innebära svåra utmaningar. Därför erbjuder Formpipe en digitaliseringslösning som kan skapa bästa möjliga förutsättningar för framgång.

Hos Formpipe är friheten i den digitala transformationen A och O. Formpipe vill ge både anställda och medborgare möjlighet att använda och utforska sina färdigheter utan begränsningar.

Affärspartnerskapet mellan Formpipe och Dania Software består närmare bestämt av ett partnerskap med den svenska avdelningen. Här implementeras Dania Softwares lösningar för att effektivisera den svenska offentliga sektorn.

KF

Det norska programvaruföretaget KF hjälper de norska kommunerna att förnya sina arbetsflöden genom att tillhandahålla nya, bättre tjänster till sina invånare och anställda. De publicerar också relevant facklitteratur till kommunanställda och studenter. Alla norska kommuner och län samarbetar med KF.

KF tillhandahåller digitala verktyg som ska hjälpa norska kommuner att förnya sig så att de kan förbättra tjänsterna för sina anställda och de norska medborgarna.

Kunskap, innovation och tillit är KF:s kärnvärden. För KF handlar det om att bidra till en stark kunskap i de norska kommunerna och att utveckla lösningarna som används så att de håller högsta möjliga standard.

Målet för KF är att skapa en mindre komplicerad vardag för norska invånare och kommunanställda.

CDW UK

CDW är ett företag med internationell närvaro inom både privata och offentliga IT-sektorn och som levererar produkter och tjänster i hela Storbritannien genom sin globala leveranskedja. Teamet hos CDW har några av branschens finaste utmärkelser och erbjuder ett brett utbud av lösningar, däribland data- och nätverksadministration, end user computing, molnlösningar/infrastruktur, datasäkerhet, mjukvaruutveckling och support.

CDW är en av de största leverantörerna av digitala lösningar och tjänster i Storbritannien till både den offentliga och privata sektorn.

CDW använder G-Cloud, en digital molnbaserad marknadskatalog där leverantörer har möjlighet att marknadsföra och sälja sina lösningar via en digital marknadsplats.

CDW har ett enastående utbud av lösningar och arbetar med fler än 800 leverantörer. De är dessutom certifierade på högsta nivå och har ett stort antal partner, däribland Cisco, HP, Dell, EMC och NetApp. CDW är därutöver också en Microsoft Licensing Solutions Partner.

CDW UK logo

Recite Me

Recite Me är en molnbaserad webbtillgänglighetslösning som hjälper kunder och klienter att anpassa sin webbplats på exakt det sätt som de anser fungerar bäst för dem.

Omkring en miljard människor runt om i världen är beroende av assisterande teknik eftersom de möter tillgänglighetshinder på webbplatser som inte är optimerade för digital tillgänglighet. Recite Me gör det möjligt för användaren att delta aktivt i livet utan att tekniken begränsar.

Med Assistive Toolbar från Recite Me kan de enskilda användarna anpassa innehållet på din hemsida så att det blir så tillgängligt som möjligt för dem.

Assistive Toolbar ökar tillgängligheten med en skärmläsare för personer med synnedsättning och läsverktyg för personer med inlärningssvårigheter. Assistive Toolbar har även designverktyg som är avsedda att hjälpa personer med autismspektrumtillstånd.

Assistive Toolbar är lätt att implementera så att du slipper komplicerade inställningar och sparar tid. Ökad webbtillgänglighet innebär också en bredare kundbas.

Upptäck dina möjligheter med Insight

Insight är din ingång till att veta mer om smartare digitala arbetsflöden med Microsoft Office och Office 365