Meningsfulla partnerskap

Hos ett framgångsrikt internationellt programvaruföretag!

Bli en del av en gemenskap som bygger på marknadsledande lösningar och skapa de bästa förutsättningarna för dina kunder. Som en del av Dania Software kan du förvänta dig stor tillit, jämställt partnerskap och möjligheter att utveckla din potential.

N

Vi erbjuder marknadsledande lösningar

N

Vi förbättrar din konkurrensförmåga

N

Vi erbjuder flera nivåer av partnerskap

KOMMERSIELL PARTNER

Recite Me

Recite Me är en molnbaserad webbtillgänglighetslösning som hjälper kunder och klienter att anpassa sin webbplats på exakt det sätt som de anser fungerar bäst för dem.

Omkring en miljard människor runt om i världen är beroende av assisterande teknik eftersom de möter tillgänglighetshinder på webbplatser som inte är optimerade för digital tillgänglighet. Recite Me gör det möjligt för användaren att delta aktivt i livet utan att tekniken begränsar.

Med Assistive Toolbar från Recite Me kan de enskilda användarna anpassa innehållet på din hemsida så att det blir så tillgängligt som möjligt för dem.

Assistive Toolbar ökar tillgängligheten med en skärmläsare för personer med synnedsättning och läsverktyg för personer med inlärningssvårigheter. Assistive Toolbar har även designverktyg som är avsedda att hjälpa personer med autismspektrumtillstånd.

Assistive Toolbar är lätt att implementera så att du slipper komplicerade inställningar och sparar tid. Ökad webbtillgänglighet innebär också en bredare kundbas.

KOMMERSIELL PARTNER

KF

Det norska programvaruföretaget KF hjälper de norska kommunerna att förnya sina arbetsflöden genom att tillhandahålla nya, bättre tjänster till sina invånare och anställda. De publicerar också relevant facklitteratur till kommunanställda och studenter. Alla norska kommuner och län samarbetar med KF.

KF tillhandahåller digitala verktyg som ska hjälpa norska kommuner att förnya sig så att de kan förbättra tjänsterna för sina anställda och de norska medborgarna.

Kunskap, innovation och tillit är KF:s kärnvärden. För KF handlar det om att bidra till en stark kunskap i de norska kommunerna och att utveckla lösningarna som används så att de håller högsta möjliga standard.

Målet för KF är att skapa en mindre komplicerad vardag för norska invånare och kommunanställda.

KOMMERSIELL PARTNER

KF

Det norska programvaruföretaget KF hjälper de norska kommunerna att förnya sina arbetsflöden genom att tillhandahålla nya, bättre tjänster till sina invånare och anställda. De publicerar också relevant facklitteratur till kommunanställda och studenter. Alla norska kommuner och län samarbetar med KF.

KF tillhandahåller digitala verktyg som ska hjälpa norska kommuner att förnya sig så att de kan förbättra tjänsterna för sina anställda och de norska medborgarna.

Kunskap, innovation och tillit är KF:s kärnvärden. För KF handlar det om att bidra till en stark kunskap i de norska kommunerna och att utveckla lösningarna som används så att de håller högsta möjliga standard.

Målet för KF är att skapa en mindre komplicerad vardag för norska invånare och kommunanställda.  

KOMMERSIELL PARTNER

Formpipe

Med sina rötter från 90-talet arbetar programvaruföretaget Formpipe inom offentlig sektor, och globalt dessutom inom privat sektor. Formpipe levererar programvara som säkerställer en komplett lösning för digital administration.

Information är en tillgång som växer med rasande fart, vilket kan skapa fantastiska möjligheter. Men detta kan också innebära svåra utmaningar. Därför erbjuder Formpipe en digitaliseringslösning som kan skapa bästa möjliga förutsättningar för framgång.

Hos Formpipe är friheten i den digitala transformationen A och O. Formpipe vill ge både anställda och medborgare möjlighet att använda och utforska sina färdigheter utan begränsningar.

Affärspartnerskapet mellan Formpipe och Dania Software består närmare bestämt av ett partnerskap med den svenska avdelningen. Här implementeras Dania Softwares lösningar för att effektivisera den svenska offentliga sektorn.

Upptäck dina möjligheter med Insight

Insight är din ingång till att veta mer om smartare digitala arbetsflöden med Microsoft Office och Office 365