Dokumenttillgänglighet: PDF/UA och Matterhorn-protokollet

mar 22, 2021 | Artiklar

Webbtillgänglighet i dokument är viktigt av etiska och juridiska skäl (se t.ex.: WCAG i EU, ADA i USA). Information bör vara tillgänglig så att alla har samma tillgång till den – oavsett sina villkor.

För att säkerställa tillgänglighet i dokument finns det många riktlinjer att följa – något som har delat webbspecialister runt om i världen i olika läger. Gemensamt för alla är dock att en PDF/UA-identifieringsstämpel anses vara ett avgörande bevis för att man har ett tillgängligt dokument.

För att förstå innebörden av PDF/UA-stämpeln och huruvida den är korrekt är det nödvändigt att sätta sig in i webbtillgänglighet, PDF/UA och hur man kontrollerar resultatet med Matterhorn-protokollet.

Vad är webbtillgänglighet?

Webbtillgänglighet innebär i korthet att en webbplats och dess dokument ska vara tillgängliga för alla. All digital information måste finnas tillgänglig för den hjälpteknik som används av användare med funktionshinder. Dessa kan till exempel vara skärmuppläsare, eyetrackers, specialtangentbord med mera.

För att en organisation ska uppnå webbtillgänglighet i sina digitala kanaler måste man följa ett antal riktlinjer, till exempel WCAG 2.1. WCAG 2.1 är ett antal detaljerade riktlinjer som utvecklats av W3C som identifierar vad som behöver anpassas för att säkerställa tillgänglighet på webbplatser och i dokument.

Vad är PDF/UA?

Dokument exporteras vanligtvis i PDF-format innan de läggs upp på webbplatser eller skickas med mejl. PDF/UA (Portable Document Format: Universal Accessibility är ett antal riktlinjer som ska följas för att man ska få stämpla ett dokument med en PDF/UA-identifierare.

PDF/UA hjälper främst mottagaren att skilja mellan dokument som är tillgängliga och vilka som inte är det. PDF/UA är en del av dokumentets metadata och är därför inte någon synlig del av dokumentet, såvida man inte använder hjälpteknik som uppmärksammar läsaren på att dokumentet är tillgängligt om det innehåller en PDF/UA-identifierare.

PDF/UA spelar en viktig roll för en mer webbåtkomlig framtid, men man måste vara medveten om en potentiell fallgrop i tekniken bakom stämpeln: Genom att implementera en XMP-fil i dokumentets metadata, manuellt eller maskinellt, kommer identifieraren att läggas in – utan att dokumentet för den sakens skull följer riktlinjerna.

Låt oss här minnas själva syftet med webbtillgänglighet: Det handlar inte om att lägga in stämplar utan snarare om att följa ett antal riktlinjer som gör det möjligt för alla att få åtkomst till information på lika villkor. Även om stämpeln kan infogas automatiskt av programvara är det avgörande att en sakkunnig person aktivt har beslutat att göra den information som de själva kan hämta från dokumentet tillgänglig. Detta betonas av Matterhorn-protokollet som delar upp PDF/UA-riktlinjerna i huruvida de kan godkännas maskinellt eller om mänsklig expertis krävs.

Vad är Matterhorn-protokollet?

För att sprida användningen av PDF/UA hos mjukvaruutvecklare och dokumenttestare utvecklade PDF Association en internationellt erkänd standard: Matterhorn-protokollet. Matterhorn-protokollet är en lista över de kriterier som ett dokument måste uppfylla för att kunna stämplas korrekt med en PDF/UA-identifierare.

Matterhorn-protokollet identifierar om kriterierna kan godkännas maskinellt eller om det är nödvändigt att använda mänsklig expertis. Protokollet består av 31 kontrollpunkter med beskrivningar av de 136 sätt ett dokument kan missa kriterierna för att få en PDF/UA-stämpel.

87 av villkoren kan automatiskt bestämmas av programvara, medan 47 av de återstående villkoren kräver en person med professionell kunskap om tillgänglighet för att avgöra om det kan godkännas som tillgängligt, se kriterierna i PDF/UA.

Med andra ord är det absolut nödvändigt att man själv granskar dokumentet med egna ögon för att få en uppfattning om den information som är meningsfull och att omvandla denna till något som är tillgängligt för alla.

En fråga om att göra rätt

PDF/UA är utan tvekan ett viktigt verktyg för att säkerställa att alla har lika tillgång till information i dokument – men det måste användas korrekt.

Med andra ord är det viktigt att vi alla bidrar till att upprätthålla och kvalitetssäkra användningen av PDF/UA-stämpeln så att dess värde säkerställs framgent. Om vi släpper på kraven kommer det att innebära att värdet i PDF/UA-märkningen devalveras som ett kvalitetsmärke för mottagarna – och att därmed tilliten till standarden går förlorad.

Vårt nyhetsbrev

Upptäck dina möjligheter med Insight

Insight är din ingång till att veta mer om smartare digitala arbetsflöden med Microsoft Office och Office 365