Personuppgiftspolicy

Vi tar skyddet av dina personuppgifter på allvar

Som personuppgiftsansvariga tar vi (dania software) skyddet av dina personuppgifter på allvar. Eftersom vi behandlar personuppgifter har vi skapat denna personuppgiftspolicy som beskriver hur vi behandlar dina uppgifter. Samtidigt garanterar vi att dina personuppgifter behandlas i enlighet med gällande lag.

Denna sida innehåller relevanta utdrag – du hittar hela vår personuppgiftspolicy i PDF:en som kan hämtas nedan.

 

Nyhetsbrev

Ditt samtycke för att ta emot vårt nyhetsbrev är frivilligt och du kan när som helst återkalla ditt samtycke genom att kontakta oss. Använd kontaktuppgifterna nedan om du vill få mer information.

Längst ner i mejlet för varje nyhetsbrev finns det möjlighet för dig att avregistrera dig. Detta görs genom att klicka på ”Avregistrera nyhetsbrev här”. Därefter raderas din e-postadress från systemet. Du kan även kontakta oss via e-post på: contact@daniasoftware.com om du vill bli raderad från systemet.

Konfidentialitet

Vi garanterar att endast de personer som för närvarande har auktorisation för detta, får tillgång till dina personuppgifter. Så snart auktorisationen upphör eller löper ut, upphör även tillgången till uppgifterna.

Vi auktoriserar endast personer för vilka det är nödvändigt att få tillgång till personuppgifterna för att vi ska kunna uppfylla våra förpliktelser.

Dessutom säkerställer vi att de personer som har auktoriserats för att behandla personuppgifter har förbundit sig att bevara uppgifternas konfidentialitet eller är underställda en lämplig lagstadgad tystnadsplikt.