Håll mig uppdaterad 

Webbtillgänglighetsdirektivet i praxis

Webbtillgänglighetsdirektivet i praxis

30 min. med Tips & Tricks till din kommun med fokus på ditt webb Ta 30 minuter d. 16 Juni till att fördjupa din kunskap om webbtillgänglighetsdirektivet tillsammans med Tommy Olsson, Specialist Webbtillgänglighet, DIGG och Magnus Nussdorfer, Dania Software!...

Webbseminarium om hjälpmedelsteknik

Webbseminarium om hjälpmedelsteknik

Förra året hade vi nöjet att berätta om partnerskap med det engelska företaget Recite Me. Vår AccessibilityFixer-lösning och deras hjälpmedels-”toolbar” för webbtillgänglighet utgör tillsammans en kraftfull programsvit. Det är med stor glädje som...

The cloud-based public worker

The cloud-based public worker

Once in a while, you sit down and wonder what the future might bring. What the world will look like in a few years and where your place will be. In my view one of the more important things to take into consideration when looking at public entities, is how one adds...

Bildbeskrivningar – en guide

Bildbeskrivningar – en guide

Det är ofta en trevligare upplevelse att läsa igenom artiklar, webbplatser och dokument när det finns grafiska inslag i form av bilder eller visualiserade data. Vissa texter framstår helt enkelt som bättre när de har visuella inslag som förtydligar det budskap som...

Så väljer du rätt färger och kontraster

Så väljer du rätt färger och kontraster

Digital inkludering handlar om att förstå förhållandet mellan sättet på vilket en person fungerar i samhället, och hur man säkerställer att alla har möjlighet att delta på samma nivå. WCAG-riktlinjerna är designade i syfte att alla aktivt ska kunna få ta del av ett...

När är man tillräckligt webbtillgänglig?

När är man tillräckligt webbtillgänglig?

Webbtillgänglighet kan göras överskådligt och enkelt att förhålla sig till. Särskilt om man har koll på när ens organisation faktiskt uppfyller de krav som ställs av Europaparlamentet.   Det är till exempel viktigt att vara uppmärksam på de olika nivåerna av...

Webbseminarium om hjälpmedelsteknik

Webbseminarium om hjälpmedelsteknik

Det är med stor glädje som vi bjuder in dig till ett särskilt webbseminarium 8 april 2020 kl. 13:30, då Recite Me kommer att ge en demo på hur deras hjälpmedelsteknik hjälper människor online och hur tekniken redan har hjälpt fler än 4,5 miljoner...

Webbinar om webbtillgänglighet och accessibilityfixer

Webbinar om webbtillgänglighet och accessibilityfixer

Med det växande intresset för tillgänglighet kommer Magnus Nussdorfer, försäljningsansvarig, att hålla ett webbinar på tisdagen den 26/11/2019 kl. 08:30 - 09:00 om accessibilityfixer. accessibilityfixer är designad med användaren i åtanke och...

Webtillgänglighet i Frederikssund kommun

Webtillgänglighet i Frederikssund kommun

Frederikssund kommun befinner sig (i likhet med Europas övriga myndigheter) i en omställningsfas där digitalisering ska finnas med i hela processen från dokumentskapande till utgivning via onlineplattform. EU har med sitt webbtillgänglighetsdirektiv (2016/2102 av 26...

Upptäck dina möjligheter med Insight

Insight är din ingång till att veta mer om smartare digitala arbetsflöden med Microsoft Office och Office 365