Västerås stad förenklar brevskrivningen med nytt IT-verktyg

nov 25, 2015 | Pressmeddelanden

Införandet av en ny dokumentmallösning kommer att effektivisera administrationen och ge en tydlig avsändare.

Administrativa rutiner måste lösas både bättre och billigare. Under många år har detta varit i starkt fokus för europeisk offentlig sektor. I Västerås stad har man antagit utmaningen genom att införa ny teknik som ökar den administrativa effektiviteten och medborgarnas nöjdhet. I och med införandet av IT-verktyget dynamictemplate är man nu en av kommunföregångarna inom dokumentmallösningar i Sverige.

Ökad kvalitet med minimal tidsåtgång
”Som kommun har vi ett ständigt behov av att föra en skriftlig dialog med våra invånare och företag. Det ställer stora krav på administrationen av våra många Microsoft Office-mallar, och i samband med detta hittade vi den danskutvecklade lösningen dynamictemplate. dynamictemplate underlättar arbetet med dokumentmallar markant, och vi förväntar oss att få mycket effektivare rutiner internt samtidigt som stadens varumärke mot kommunens invånare och näringsliv förbättras”,

säger Anethe Mannerhagen, kanslichef vid Västerås stad.

dynamictemplate är en tidsbesparande och kvalitetssäkrande mallösning som har utvecklats av det danska programvaruföretaget dania software, som är ledande leverantör av mallösningar till den offentliga sektorn i Danmark.

Internationella framgångar
dynamictemplate används i en lång rad kommuner i Danmark, Norge och England, och Västerås stad blir härmed den första svenska kommunen att dra nytta av detta IT-verktyg. Genom användandet av dynamictemplate kan kommunerna ofta minska antalet Microsoft Office-mallar från flera hundra till så få som tre till fem stycken, något som förenklar medarbetarnas arbete och ger färre fel i dokumenten.

”Över hela Europa ser vi att det finns ett växande fokus och en större press på att uppnå digitaliseringsvinster i den offentliga sektorn. Framförallt kommuner använder många olika IT-lösningar för dokumentproduktion, och varje system har ett eget sätt att hantera mallar på. dynamictemplate arbetar i alla dessa och kan integreras med olika IT-lösningar så att kommunen får en enhetlig och tidsbesparande mallhantering som slår igenom i hela verksamheten”,

berättar Lars Hintze Andersen, CSO, partner vid dania software.

För ytterligare information, kontakta: Anethe Mannerhagen, kanslichef, Västerås stad eller dania software: Lars Hintze Andersen, CSO, partner tel. +45 58503030, contact@daniasoftware.com. Mer information om dynamictemplate finns på www.daniasoftware.com.

Anethe Mannerhagen
Kanslichef, Västerås stad

Lars Hintze Andersen
CSO, partner, dania software a/s

Vårt nyhetsbrev

Upptäck dina möjligheter med Insight

Insight är din ingång till att veta mer om smartare digitala arbetsflöden med Microsoft Office och Office 365